Stanica Staff

Marijana Cvetković

Menadžerka Stanice od njenog osnivanja, konteksterka, entuzijastkinja i aktivistkinja. Pravi i vodi projekte, piše, podučava, putuje, drži predavanja i radionice. Želi pravi prostor za Stanicu i savremeni ples u Beogradu.

Similar Posts