STANICA LOGO PINK HOLLOW

Stanica je inicijativa umetnika i kulturnih radnika u oblasti savremenog plesa i izvodjačkih umetnosti u Srbiji, pokrenuta 2005. godine. Od početka, rad je bio usmeren na jačanje te umetničke zajednice, njeno strukturisanje i prepoznatljivost, te integrisanje u sistem kulture u Srbiji, na Balkanu i na medjunarodnom planu.

Jedan od najvažnijih ciljeva Stanice je da se obezbede pristojni profesionalni uslovi rada za sve aktivne učesnike umetničke scene u Srbiji i u balkanskom regionu, a kroz programe edukacije, profesionalnog razvoja, produkciju, promociju, zagovaranje i kulturnu politiku. Zbog širokog spektra svojih aktivnosti, Stanica je izgradila veliku mrežu lokalnih i medjunarodnih partnera: Nomad Dance Academy, Life Long Burning, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, advanced performing arts project i mnogo drugih pojedinaca i organizacija.

Od 2007. godine Stanica radi u nezavisnom kulturnom centru Magacin gde ima kancelariju, izložbeni prostor i jedan mali studio.

Čime se bavimo?

Podržavamo razvoj savremene plesne scene u Srbiji kroz obrazovanje, produkciju i promociju umetnika, plesača i koreografa.

Borimo se za i zagovaramo balkansku kulturnu saradnju, a svoj rad kroz mrežu Nomad Dance Academy predstavljamo kao uspešan primer regionalnih saradničkih platformi.       

Radimo na poboljšanju uslova za nezavisne umetnike kroz svoje aktivističke, zagovaračke i solidarne akcije, podižući vidljivost svog rada i saradjujući sa akademskom zajednicom u polju kulturne politike.

Promovišemo savremeni ples iz Srbije i Balkana na međunarodnoj sceni kroz svoje saradničke mreže i međunarodne projekte kao što su Jardin d’Europe, apap – advanced performing arts project, Identity Move!, Life Long Burning i druge.

Kao reprezentativno udruženje u kulturi (u oblasti multimedije i digitalnih umetnosti), zalažemo se i borimo za bolje uslove rada umetnika i kulturnih radnika.

Savremeni ples našao se na kulturnoj mapi Srbije i zahvaljujući našem godišnjem festivalu Kondenz i drugim oblicima predstavljanja umetničkih radova u Beogradu i Srbiji.

Produciramo nove radove i ohrabrujemo eksperiment, transdisciplinarni rad i istraživanja.

Kontakt

Pišite Stanici

Magacin u Kraljevića Marka 4
11000 Beograd
stanica.info@gmail.com
info@dancestation.org