received 402912077098729

Ana Vuković

Ana Vuković rođena je u Beogradu 1994. Diplomirala je na katedri za menadžment i produkciju pozorišta radije i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti 2018. godine, nakon čega je upisala master studije na smeru Teorije dramskih umetnosti i medija. Članica je redakcije portala Mašina, kao i ženskog kolektiva i organizacije Brina. Umetnička saradnica je na dvogodišnjem projektu Gete instituta u Srbiji „Laž i krađa kao praksa“ u okviru platforme Next generation. Od aprila 2019. godine radi za Stanicu Servis za savremeni ples.

PROČITAJTE: