kondenz 2022 logo SQ 1

Radikalna ranjivost / 15. Kondenz Festival savremenog plesa i performansa

Ovogodišnji, 15. po redu Kondenz festival savremenog plesa i performansa obeležava moto radikalna osetljivost (radical vulnerability). Kroz program koji obuhvata predstave, predavanja, prezentacije i razgovore, želimo da iz svoje pozicije – pozicije nezavisne plesne scene, pozicije pojedinaca koji biraju da rade na toj sceni, pozicije kolektiva koji se bori da održi i sačuva kolektivni duh, pozicije građana u društvu koje se raspada po svim šavovima – progovorimo o tome koliko smo svi radikalno ugroženi i koliko je u redu da pokažemo svoju osetljivost, svoje slabosti, ali i svoju strast da ne odustanemo.

15. put pravimo festival, otvaramo prozor u “backstage” u kojem ovdašnja plesna scena razmišlja, razgovara, bori se, predlaže, izmišlja, stvara i pregovara. Posle toliko godina, više je nego očigledno da umetnost koju u ovom stvorenom prostoru gledamo / stvaramo / delimo / pozivamo, zapravo, očajnički pokušava da ukaže baš na tu ranjivost, bilo da koristi jezik (radikalne) osećajnosti, čulnosti, emotivne ranjivosti ili okretanja ka afektivnom, bilo da govori direktno politički i aktivistički, angažovano i adresirajući konkretne društvene i političke pojave i procese… Takvim umetničkim praksama i govorom o njima uokvirili smo polje u kome delujemo, pokušavajući da ga održimo, podržimo i ohrabrimo, trudeći se da ga razumemo, čujemo iako šapuće, čitamo mu sa usana. I kada sumnjamo da smo ga razumeli dobro, pitamo se šta hoće da kaže, šta da postigne…

Da li smo danas kao tela, osećajne mašine, i kao zajednice, grupice, alijanse, parovi… radikalno ranjivi, na ivici opstanka ovog oblika društvenosti? Da li smo teško ranjeno telo kojem treba pogled pun ljubavi, još jedan dodir, neko lepo sećanje, poljubac, oslonac, pre nego što zauvek zatvori oči?

Ovogodišnjim programom se zato vraćamo u prošlost evocirajući rad dve velike umetnice, Lusinde Čajlds i Katalin Ladik, ogoljujemo sve svoje slabosti i ranjivosti kao u radovima O iscrpljivanju, Ranjiva tijela, Tranca, Zašto ne(?) i hrlimo u budućnost koja je hrabra i feministička, nagoveštena kroz performanse To speak light pours out i The sound they make when no one listens. Program predstavlja novog autora iz naše sredine (Stefan Veselinović prvi put nastupa na Kondenzu sa radom nastalim u saradnji sa Romanom Lafon-Pašoom) i nastavlja da promoviše našu regionalnu scenu i dijaloge koje sa njom vodimo odavde. Kroz projekat (Non)Aligned Movements i mrežu Nomad Dance Academy svoj rad stavljamo u kontekst post-jugoslovenskog kulturnog prostora, potvrđujući njegove duboke korene u načinu na koji proizvodimo i organizujemo ples kao društvenu praksu.
Sva ona iskustva i znanja stečena kroz ovih 15 godina kondenzuju se u radikalnu ranjivost koja proizvodi drugačiju temporalnost, onu u kojoj je biti zajedno, stvoriti krhku, ali važnu afektivnu alijansu politički čin. Taj čin, kolektivni čin, dolazi uvek uz bezbroj izazova i prepreka, odustajanja, vraćanja, sumnji i podozrenja, teških odbijanja. Ali, on je bez sumnje najvažnija tekovina toga rada.

„Bez zajednice nema oslobođenja, samo najranjivijeg i privremenog primirja između pojedinca i njegovog ugnjetavanja.“ Audre Laurde

Marijana Cvetković

Zamagljena pozadina: Crni performans kao politička ontologija

DeFrantz

Thomas DeFrantz, koreograf i teoretičar, Njujork

23.10. @18:00

Magacin
Kraljevića Marka 4 →

Crni performans (Black Performance) pojavljuje se kao ontološki čvor plesa kao politike. Naravno, crni performans nastaje u okviru sprege kapitala i poništenog čovečanstva; ples formiran unutar procesa stvaranja crnačkog života (Black life) i crnačke misli (Black thought) neizbežno postaje sastavni deo političkog delovanja i političke poruke. Ovo predavanje potvrđuje suštinski značaj crnog performansa (Black Performance) ne kao političke ontologije, već kao same materije i imanentnosti političke ontologije. Dvostruka veza crnog performansa kao ulaza u savremene globalne političke formacije razmatra se zajedno sa pitanjima estetske vrednosti, veštine, prakse i stručnosti. Kao i pitanja stvaranja zajedničkog (commons) u performansu, nastalog iz radikalnog brisanja iz prihvaćenih oblika „ljudskog“ koji mnogima omogućavaju da se okupe na mestima zajedničkih i bliskih ranjivosti

Studije osnovnih kompozicija. O radu Lusinde Čajlds /// predavanje

ROK VEVAR

Rok Vevar, teoretičar i plesni arhivar, Ljubljana

24.10. @18:00

UK Vlada Divljan
Mitropolita Petra 8 →

Na ovom predavanju predstaviće se koreografski rad Lusinde Čajlds sa retrospektivnim pogledom na period proveden u Judson Dance Theater (1962-1964) i na nekoliko primera njenog rada do 1968. godine, kako bi se razumeo pravac u kome se razvijao njen rad nakon povratka na scenu 1973. kada je napravila radove koji čine Works in Silence (1973-1978). Ono što je sledilo nakon perioda uglavnom kratkih koreografskih radova se do danas smatra koreografskim potpisom L. Čajlds, gde se nalaze amblematski rad Dance (1979) nastao u saradnji sa Filipom Glasom (Philip Glass) i Solom LeVitom (LeWitt), kao i Available Light (1983) sa Džonom Adamsom (John Adams) i Frenkom Gerijem (Frank Gehry). Na promenu koja će rezultirati prelaskom sa kraćih formi na celovečernje performanse uticala je njena saradnja sa Robertom Vilsonom (Wilson) i Filipom Glasom na operi Ajnštajn na plaži koja je prikazana na BITEF festivalu u septembru 1976. godine.

WORKS IN SILENCE – Lucinda Childs

Dance On ensemble

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Koreografija: Lucinda Childs
Inscenacija: Ty Boomershine
Izvođači: Javier García Arozena, Alba Barral Fernández, Ty Boomershine, Emma Lewis, Gesine Moog, Lia Witjes-Poole
Svetlo: Martin Beeretz
Zvuk: Mattef Kuhlmey
Kostim: Alexandra Sebbag
Produkcija: Dance On / Bureau Ritter
Koprodukcija: STUK House for Dance, Image and Sound / Münchner Kammerspiele
Podrška: Doppelpass Fund of the Kulturstiftung des Bundes, Die Beauftragte der Bundesregierung fur Kultur und Medien
Ko-finansirano kroz program Kreativna Evropa Evropske unije

24.10. @20:00

UK Vlada Divljan
Mitropolita Petra 8 →

WORKS IN SILENCE je rad koji pruža uvid u ključnu fazu razvoja jedne od najznačajnijih koreografkinja i koreografa 20. veka.

Ova zbirka ranih dela iz obimnog repertoara Lusinde Čajlds posebno je uzbudljiva kako zbog retkih prilika da se izvodi, tako i zbog značaja za istoriju plesa. Većina ovih dela nije viđena od kada su prikazana 1970-ih godina. U njima je Lusinda odbacila rekvizite, predmete, izgovorenu reč, simbolički pokret, sva obeležja ere Judson Dance Theater i odlučila da se fokusira na kretanje tela kroz prostor. Na samu suštinu početnog pokreta, što je za Čajlds bio čin hodanja: od hodanja do trčanja, do promene pravca, preskakanja, skakanja, dešava se evolucija pokreta u ples kroz koreografsku viziju Lusinde Čajlds.

„Mislim da je veoma muzikalno da plesači dele puls“, kaže ona. „Moraju da slušaju jedni druge. To je ono što muzički ansambl radi. Oni se prilagođavaju jedno drugom na veoma precizan način.”

Ovo je redak uvid u ključni period transformacije jedne od najvažnijih svetskih koreografkinja i autora, čiji se uticaj na svet vizuelnih umetnosti i na čitavu jednu generaciju koreografa ne može dovoljno istaći. Njena dela izražavaju krhkost i humanost kao savršen primer ljudskog iskustva i, kao takva, prikladna su upravo za grupu plesača koji sa sobom nose sopstveno bogatstvo lične istorije i ličnog znanja. U činu uklanjanja svake veštine i teatralnosti, lepota i istina mudrosti se suočavaju, dele i razotkrivaju.

4IMNNML
(For I am an Animal)

Stefan Veselinović & Romain Lafon-Pachot

Koreografija i izvođenje: Stefan Veselinović, Romain Lafon-Pachot
Kostim: Miloš Janjić
Spoljašnje oko: Ariana Aragno
Produkcija: Cie Helice (Toulouse-Blagnac), CDCN – La Place De La Dance, Tuluz

25.10. @18:00

UK Vuk
Bulevar Kralja Aleksandra 77a →

Stefan Veselinović, plesač, i Romain Lafon-Pachot, pozorišni i umetnik glasa, udružili su se u istraživanju polja gramograma i njegovih sredstava za postavljanje odnosa telo-jezik na sceni. Gramogrami, koji su naizgled nasumični lanci slova/figura koji imaju smisla kada se izgovaraju odvojeno (naslov, na primer), čine savršeno tlo za istraživanje različitih jezičkih kombinacija kroz istraživanje njihovih konstruktivnih elemenata. U ovom radu, dvojica umetnika istražuju telesni aspekt interakcije sa slovima i odnose koje ova igra rečima može doneti, u nadi da će se vraćanjem na osnove pojaviti neke nove perspektive i pitanja.

ZAŠTO NE (?)

 (Non)Aligned Movements – (Non)Aligned Programme  

Ivana Kalc & Igor Koruga

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Izvedba i koreografija: Ivana Kalc, Igor Koruga
Autor muzike: Luka Mejdžor
Dizajn: Andrea Žic Paskuči
Fotografije: Karlo Čargonja
Produkcija: Kabinet
Koprodukcija: Stanica Servis za savremeni ples, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka;
Finansijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Hvala: Kamov rezidencijalni program Rijeka

25.10. @21:00

Atelje 212
Svetogorska 21 →

Projekt Zašto ne (?) traga za otelovljenjem i definisanjem današnjeg (beznadežnog, izolovanog, uplašenog, prekomerno-identifikovanog) tela pojedinca i afektivnim prostorom negovanja između (najmanje) dvoje, kao prakse koja se nadalje može razvijati sa kolektivom (publikom). U takvom okviru autori posebno istražuju tehniku unisonosti odnosno “istosti” kao izvođačkog sredstva plesa i kao kulturno-umetničke prakse koji sa sobom nosi važan istorijski okvir primene: od višenamenske estetsko-poetične primene u umetničkim radovima različitih epoha istorije razvoja plesa (u 20.v.) do ciljanog ideološkog i tehnološkog oruđa za oblikovanje društvenog tela različitih društvenih poredaka (komunizam, fašizam, kapitalizam itd). Cilj istraživanja unisonosti u koreografskom smislu jeste proučiti prostor za kreiranje kvarova (glitch) kroz koje će se artikulisati različitosti na afektivnom, kognitivnom, fizičkom nivou i time, u fizičkom smislu, artikulisati višebrojna identitetska presvlačenja kao prostori i kao osnova za političko, angažovano i kritičko udruživanje i suživot danas.

Predstavljanje plesnog časopisa Kretanja iz Zagreba

Kretanja Movements Cover 2

Nina Gojić, Ana Fazekaš

Časopis Kretanja (eng. Movements magazine) jedini je bilingualni hrvatski časopis u potpunosti posvećen plesnoj umjetnosti. Od 2002. godine izdaje ga Hrvatski centar ITI i izlazi dvaput, odnosno jednom godišnje kao samostalni broj ili dvobroj, a urednički nastoji podjednako pokriti aktualne teme iz suvremenog plesa i baleta. Namjera je časopisa promovirati plesnu i somatsku  kulturu u društvenom kontekstu unutar kojega (i ponekad unatoč kojemu) ples živi, uspostaviti mjesto za razvoj plesne kritike i teorije, odnosno početi razvijati domaću i regionalnu plesnu teoriju. Publikacija nastoji sustavno i kvalitetno pratiti kretanja na hrvatskoj plesnoj sceni, na neki način «arhivirati», zapisivati, sačuvati plesne predstave i događanja, barem kroz pisane tekstove kao njihov mogući, manjkavi, ali potentni trag, te otvoriti prostor za refleksiju o plesnim događanjima i predstavama, koja će služiti kao informacija publici, i važan izvor kritičkih čitanja koreografima i plesačima o vlastitom radu. 

26.10. @17:00

Magacin
Kraljevića Marka 4 →

Od promjene sastava uredništva 2019. godine časopis se otvorio i prema eksperimentalnijim načinima pisanja o plesu, intenzivnijoj transdisciplinarnosti i istraživanju tekstualnog kao izvedbenog prostora, a od nešto recentnijih rezova u financiranju, moralo se iznaći i konceptualno-dizajnersko rješenje da kvaliteta i broj tekstova ostanu nekompromitirani. Najrecentnije pristigle članice uredništva, Ana Fazekaš i Nina Gojić, u moderiranom razgovoru s publikom predstavit će rad na časopisu u odnosu na svoja različita iskustva, interese i polazišta, te govoriti o uredničkim politikama, starim i novim izazovima pisanja o plesu, kao i recepcijskim dosezima časopisa za lokalnu plesnu scenu. Za zainteresirane čitatelj/ice, arhiv Kretanja dostupan je i online: hciti.hr/casopis-kretanja.

The sound they make when no one listens

 (Non)Aligned Movements – (Non)Aligned Programme  

Thiago Granato

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Koncept, umetničko rukovođenje i koreografija: Tijago Granato
Pomoć pri režiji i umetnička saradnja: Sandro Amaral
Koautori: Arantxa Martinez, Roger Sala Reyner i Thiago Granato
Dizajn svetla: Claes Schwennen
Dizajn zvuka: David Kiers
Asistent dizajnera zvuka: Andrea Parolin
Dramaturška podrška: Lisa Stertz
Menadžment produkcije: Sandro Amaral
Podrška: TanzFabrik Berlin i Teatro Municipal do Porto/ DDD – Festival Dias da Danca
Koprodukcija: Tanz im August / HAU – Hebbel am Ufer Berlin i Le dancing CDCN Dijon Bourgogne Franche-Comte
Finansijska podrška: Odeljenje Senata za kulturu i Evropu grada Berlina

26.10. @20:00

Bitef teatar
Skver Mire Trailović 1 →

U vreme ekološke, političke i lične krize, brazilski koreograf Tijago Granato istražuje čin slušanja. Tri izvođača se upuštaju u mehanizme svesnog slušanja kao način opažanja pokreta i nekretanja, i tako razotkrivaju skrivene strukture moći i kontrole. U dezorijentišućem spektru gde se zvuk i izvori slike mešaju, oni pojačavaju svoju zvučnu i vizuelnu osetljivost da bi proširili granice sopstvenih tela i putovanja kojima pronalaze bivanje zajedno u svetu.

Istraživački rad na ovom performansu počeo je 2019. godine tokom rezidencije StationOne u Beogradu koju organizuje Stanica Servis za savremeni ples.

Ranjiva tijela

 (Non)Aligned Movements – (Non)Aligned Programme  

Ranjiva tijela Kondenz MIN

Ana Jelušić

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Koreografija: Ana Jelušić u suradnji s Martom Krešić i Ninom Gojić
Dramaturška potpora: Nina Gojić
Trajanje: 45 minuta
Rad je ostvaren uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba

27.10. @20:00

Magacin
Kraljevića Marka 4 →

Ranjiva tijela autorice Ana Jelušić, u suradnji s plesnom umjetnicom Martom Krešić i dramaturginjom Ninom Gojić, bave se time kako gledamo i što vidimo u tome što gledamo, oslanjajući se na haptički materijal koreografiranog dodira. Koristeći ruku kao alat kojim propituju odnose subjektnosti i objektnosti, izvođačice je upotrebljavaju tako da radi nešto ostatku tijela ili pak suprotno, ostatak tijela pomiče ruku i “tjera je da dira”. U toj međuigri kretanja i pokretanja, Ranjiva tijela istražuju mehaniku kretanja koja otvaraju pitanja agentnosti, pristanka, poziva, te raspona između užitka i nasilja. 

Mijenjajući način na koji se nešto vizualno percipira, rad komplicira ono što je viđeno i kako publika sudjeluje u gledanju. U Ranjivim tijelima jezik je treća ruka koja ulazi u koreografiju i pokušava gledano iskustvo “odrediti” i tako otvoriti prostor za doživljaj uloge jezika kao sredstva manipulacije.

To Speak Light Pours Out

Kate McIntosh

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Autorka: Kate McIntosh
U saradnji sa: Ghyslaine Gau, Arantxa Martinez, Anja Müller, Stina Fors
Dizajn svetla: Minna Tiikkainen
Dizajn zvuka: Stefan Schneider
Scena i pomoć u studiju: Anda Skrejane
Muzika: Katharina Ernst, Beatrice Graf
Tekstovi preuzeti od ili inspirisani radovima: a.o. Season Butler, Jo Randerson, Rebecca Tamás, Bek Coogan, Paul B. Preciado, Tim Etchells, Astrid Korporaal, Elders of the Hopi Nation, Alice MacKenzie, Ebba Petrén

Umetnička saradnja: Tim Etchells, Sarah Parolin
Produkcija: Sarah Parolin
Tehnička podrška: Michele Piazzi
U saradnji sa: Hanna Kritten Tangsoo
Zvuk: Paul Beauchamp
Administracija: Laura Deschepper
Kuvari: Hìla Lahav, Silvia Feliziani, Wim May

Produkcija: S P I N vzw

Koprodukcija: Kaaitheater (Brussels), Vooruit Kunstencentrum (Gent), BUDA Kunstencentrum (Kortrijk), PACT Zollverein (Essen), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt Am Main), Residenz Schauspiel Leipzig (Leipzig), Black Box teater (Oslo), BIT Teatergarasjen (Bergen), Rosendal Teater (Trondheim), SPRING (Utrecht), Wiener Festwochen (Vienna)
Finansijska podrška: Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie NATIONALES PERFORMANCE NETZ Coproduction Fund for Dance, koje finansira Federal Government Commissioner for Culture and the Media
Rezidencije: Tanzfabrik (Berlin), Centrale Fies_Passo Nord (Dro)
Hvala: Hans Bryssinck, Diederik Peeters, Laura Deschepper, Elisa Demarré, Josh Rutter, Gäel Santisteva, Lazara Rosell Albear, Pieter Ampe, Ntando Cele, Jonathan Bepler, Steve Heather, Andy Wright, Marc Lohr, Kazehito Seki, Fritz Welch, Daria Gatti, Daniel Blanga Gubbay, Daniela Bershan, Valentina Desideri, Emily Beausoleil, Jacopo Lanteri, Lola Rubio, public in private studio (Berlin)

28.10. @20:00

Studentski kulturni centar / Velika sala
Kralja Milana 48 →

Kažu da kada smo svi u istom prostoru i slušamo zajedno, otkucaji naših srca mogu na kraju da se sinhronizuju. Ali naše disanje neće, naše disanje će ostati poliritmično.
Kažu da je slušanje možda najsloženije od svih ljudskih ponašanja.
Slušanje je stanje napetosti.
(Slušanje preko razlike)
(Slušanje dalje od onog što vidiš)*

To Speak Light Pours Out je performans koji, kroz mešavinu tekstova različitih pisaca, kompozitora i izvođača, uranja publiku u moćan prostor za slušanje, stvarajući zvučni svet koji kanališe energiju ritmova, glasova, tekstova i njihovih značenja.
Sa fizičkim zadovoljstvom i dezorijentacijom poliritmičkih taktova i sirovom energijom glasova koji slojevito ređaju zvučne i izgovorene slike, tenzije postaju i političke i poetske, oslobađajuće i aktivirajuće.

To Speak Light Pours Out je poziv na uživanje u oštrim energijama pozitivnog poremećaja i odlučne mogućnosti, poziv na žudnju za transformacijom, otporom i novim formama bivanja.
…kao i svi, svuda, dobijali su ono što su želeli.**

Ona gura prste u blato i sluša najjače što može, sve dok joj ponekad blato ne probije kroz grlo i izađe na usta.
Reči su vlažne i bogate i pune moći. Reči koje stvaraju svetove.
(Imenovati, promeniti, očuditi.)***

*To Speak Light Pours Out (citat: Kate McIntosh)
**To Speak Light Pours Out (citat: Rebecca Tamás)
***To Speak Light Pours Out (citat: Rebecca Tamás, Kate McIntosh)

Trança

Thiago Granato

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Koncept, režija, koreografija i izvođenje: Thiago Granato
Pozvani koreografi (sagovornici): Cristian Duarte i João Saldanha
Asistent režije i umetnički saradnik: Sandro Amaral
Originalna muzika i dizajn zvuka: Márcio Vermelho
Savetnica za kostim: Paula Ströher
Trajanje: 50 minuta

29.10. @12:00

Galerija Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića
Rodoljuba Čolakovića 2 →

Trança je poziv na taktilno putovanje gde se zvuk i pokret prepliću na vrtoglavim površinama i temporalnostima. Kroz koreografiju ruku, Thiago Granato ubrzava procese transformacije gde se različite sile prevode u znakove, istražujući moć tela da kreira kontekste koji oblikuju nove načine života.

Ovaj komad je drugi solo u trilogiji koja pripada većem delu pod nazivom Koreoverzacije, istraživanju različitih imaginarnih saradnji između mrtvih i živih koreografa, kao i onih koji još nisu rođeni.

Ovaj projekat dobitnik je nagrade Prêmio de Dança Klauss Vianna 2014.

O iscrpljivanju ili plutanje van sopstvenih granica

Marko Pejović

Razgovor sa publikom
Critical Practice (Made in Yu)

Produkcija: Grupa „Hajde da…“
Koncept, dramaturgija i politika pokreta: Marko Pejović
Koreografija i izvođenje: Ana Obradović, Anđela Žugić, Isidora Poledica, Miloš Janjić, Simonida Žarković
Koreograf mentor: Isidora Stanišić
Kostimograf: Boris Čakširan
Muzika: AKMV-18 – Hamartia, Studiob Noir – Our little Hearts Like Saturn, Parvus Decree – L’Autre Monde (Oneirscopic MIix)
Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Kulturni centar „Magacin“, Festival na sopstveni pogon, Kondenz festival, Kulturni centar Zrenjanin.

29.10. @20:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21 →

Kao da mirovanja nikada nije bilo. Kao da smo uvek hodali i trčali, bez prestanka i bez milosti. Kao da smo strahovali šta će biti ako se zaustavimo. Taj trenutak tišine i bespomičnosti. Kao neka smrt. Zato mora da se hoda dalje, da bismo dokazali da smo živi, da nas drugi vide, i da nas neće izbrisati iz svojih sećanja. 

Predstava O iscrpljivanju ili plutanje van sopstvenih granica je nastala u okviru projekta „Redovno u zoni neživljivosti“, koji pokušava da fokusira kako nas uslovi života – društveni, politički, ekonomski, radni… dovode u stanje konstante iscrpljenosti koja postaje redovna pojava. Projekat  istražuje kako prihvatanjem ovih uslova (za koje izgleda nemamo izbora) učestvujemo u sopstvenom isključivanju iz života i bivamo ostavljeni u zoni „neživljivosti“. Pet izvođača „mlađe generacije“ ispitujući svoje izvore iscrpljivanja, pitaju se imamo li snage za otpor kroz zaustavljanje i tokom predstave nude i publici mogućnost kolektivnog mirovanja. 

Video za istoriju plesa: Intervju sa Anom Ignjatović Zagorac /// razgovor sa Milicom Ivić i Anom Ignjatović Zagorac

 (Non)Aligned Movements – (Non)Aligned Programme  

ANA IGNJATOVIC

Milica Ivić

Razgovor sa publikom
Ana Ignjatović Zagorac, Milica Ivić

Autorka: Milica Ivić
Kamera i zvuk: Aleks Zain
Produkcija: Stanica Servis za savremeni ples / Nomad Dance Academy

30.10. @17:00

Magacin
Kraljevića Marka 4 →

U okviru projekta (Non)Aligned Movements, Stanica je pokrenula seriju video intervjua kao deo rada na arhiviranju plesne scene u Srbiji.  Intervju sa Anom Ignjatović-Zagorac, jednom od utemeljivačica savremenog plesa u Srbiji čiji je celokupan profesionalni rad vezan za savremeni ples, vodila je Milica Ivić. 

U.F.O. – Hommage to Katalin Ladik

 (Non)Aligned Movements – (Non)Aligned Programme  

Irena Z. Tomažin i Jule Flierl

Razgovor sa publikom
Katalin Ladik

Koncept, koreografija, izvođenje: Irena Z. Tomažin, Jule Flierl
Dizajn svetla: Gretchen Blegen
Dizajn zvuka: Nicola Ratti
Kostim: Jean-Paul Lespagnard u saradnji sa Muriel Kunkel i Marcelo Chavira
Istoričarka i dramaturškinja: Kata Kasznahorkai
Menadžment produkcije: Alexandra Wellensiek, Zavod Sploh
Asistentkinja: Sharón Mercados Nogales
Produkcija: Irena Z. Tomažin + Jule Flierl uz koprodukciju: SOPHIENSÆLE (Berlin), Zavod Sploh (Ljubljana), Charleroi Danse Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles (Brussels), PACT Zollverein (Essen)
Podrška: Capital Cultural Fonds
Hvala: Ausland Berlin, Theaterhaus Mitte, Uferstudios, Eden/Dock 11, Maria Jerez, Mateusz Szymanówka, Lulu Obermayer, Luise Meier, Vera Pulido, Gaetan Rusquet, Adaline Anobile, Myriam van Imschoot, Marcus Berger, Antonia Baehr

The performance date in Belgrade is supported by the NATIONALES PERFORMANCE NETZ International Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

BKM 2017 Office Farbe de
logo NPN schwarz

30.10. @20:00

Bitef teatar
Skver Mire Trailović 1 →

“Postupci Irene Z. Tomažin i Jule Flierl dovode svedoke na ivicu mističnog, kada se njihovi glasovi odvajaju od tela i zvučne teksture počinju da utiču na materijalnost samog prostora kao gosti, prelepe formacije koje menjaju tok vremena u njegovoj konzistentnosti. Proceduralnom konstrukcijom postižu da zvuk više ne percipiramo samo slušanjem, već vibracija postaje i taktilno iskustvo koje razotkriva haptičku komponentu senzacije sa kožom, ovu poroznu i grubu membranu tela, koja se pretvara u komunikacioni roj vibracija, molekula i stimulusa. Izvođačice se zgodno transformišu u materijalne puzajuće mase koje sežu dalje od ljudskog i tako raspliću mrežu odnosa u međuzavisnosti sa sredinom u koju je telo umetnuto kao interfejs iskustva. Na taj način aktualizuju uvide osnaženog ženskog tela iz nasleđa Katalin Ladik i prenose ga u polje modernih feminističkih tokova i novih materijalizama, u kojima dobijaju spektralne fenomene, materijalnosti, prevazilazeći koncept ljudskog kao centralnog i istražujući izvan antropocentričnog pogleda na stvarnost“.

Mađarsko-srpska pesnikinja i umetnica performansa Katalin Ladik posmatra se kao „Joko Ono Balkana“ i pionirka umetnosti buke i performansa u Jugoistočnoj Evropi; svojim „SoundBodyPoetry“ iz radikalnog body art performansa UFO Party iz 1969. godine potresla je tadašnju umetničku scenu i etablirane metode eksperimentalnog rada uz pomoć glasa i fizičkog performansa još sedamdesetih godina 20. veka.

U svojoj prvoj saradnji, nemačka zvučna plesačica Jule Flierl i slovenačka koreo-vokalistkinja Irena Z. Tomažin slave zajedničko interesovanje za umetničku poziciju Katalin Ladik; omaž koji briše granice između poezije, glume i eksperimentalnog rada glasom, nastavlja se na istraživanja dve umetnice u polju fizičkog doživljaja jezika i artikulacije različitih slojeva glasa.

Kustoskinje: Ana Dubljević i Marijana Cvetković
STANICA Servis za savremeni ples

Produkcija i organizacija: Filip Perić

Menadžment: Marijana Cvetković

PR; Monika Husar / KomunikArt

Finansijski menadžment: Ana Ranković

Vizuelni identitet: Mane Radmanović

Društvene mreže: Ljiljana Ćuk

Web: Vladimir Jerić Vlidi

Foto i video podrška: Foto tim Magacina i Vladimir Opsenica

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Program Kreativna Evropa – Evropska unija

Grad Beograd Sekretarijat za kulturu

TMU logo
(Non)Aligned Movements
(Non)Aligned Movements

apap
Feminist Futures
Feminist Futures – apap

Dance On, Pass On, Dream On
Dance On, Pass On, Dream On

Life Long Burning
Life Long Burning

GPS logo
GPS / Global Practice Sharing
cropped CPYU LOGO TRANS RED

Program Critical Practice je mentorski program namenjen uspostavljanju i jačanju diskurzivnih refleksija o savremenim izvođačkim umetnostima te njihov prodor do šire javnosti. Učesnicima iz različitih delova Evrope program nudi šansu da unaprede svoje veštine kritičkog pisanja, praćene veštinama samoorganizovanja, kolektivnog rada i pisanja, kritičke diskusije itd.

U ovaj ciklus programa došlo je 6 novih autorki i autora: Jette Büchsenschütz, Anka Herbut, Fergus Johnson, Elena Novaktovits, Maša Radi Buh i Kasia Wolinska. Oni su do sada učestvovali na festivalima u Amijenu (FR), Lisabonu (P), Beogradu (Kondenz) i letnjoj školi „Curating in Context“ u Strugi (MK).

Mentorke programa su Marijana Cvetković, Biljana Tanurovska Kjulavkovski i Ana Vujanović.

Critical Practice (Made in Yugoslavia) je program mreže Nomad Dance Academy i Stanice Servisa za savremeni ples.

Programski ciklus 2021-2024 realizuje se u okviru projekta apap – Feminist Future i podržan je od strane Programa Kreativna Evropa Evropske unije.

Saradnja je ključna reč!

Ove godine tri manifestacije koje se organizuju tokom oktobra javno apeluju da je neophodno da sarađujemo, da budemo solidarni jedni sa drugima i da delimo resurse koji su nam na raspolaganju. Zajedno sa Kondenzom, Oktobarski salon / Kulturni centar Beograda i Memorijal „Nadežda Petrović“ / Galerija Nadežda Petrović, Čačak, žele da svojim primerom pokažu kako je važno da se neguje i jača saradnja između javnog sektora u kulturi i nezavisne kulturne scene i da tim gestom ukažu na potrebu svih umetnika i kulturnih radnika da se udruže i ne dozvole podele koje im se neprekidno nameću.
Kroz ovu inicijativu svaka manifestacije će u svoje programe uključiti umetnike i kolege iz druge dve manifestacije ili će zajedno organizovati pojedine segmente programa.

Timovi Kondenza, Oktobarskog salona i Memorijala „Nadežda Petrović“ pozivaju kolege širom zemlje, iz javnih institucija ili sa nezavisne scene, da iniciraju zajedničke projekte, saradnju, razmenu znanja, iskustava i resursa i o tome javno govore, promovišu zajednički rad i solidarnost u kulturi.

59. Oktobarski salon
„Beogradski bijenale”
20.10 – 4. 12. 2022.
„da budemo bolji – (?) ili gde tražimo istinu?“
Umetnička direktorka: Zorana Đaković Minitti

kcb.org.rs

31. Memorijal Nadežde Petrović
„Gestovi, znakovi života“
Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak
1.10. – 13. 10. 2022.
Selektori: Siniša Ilić i Bojan Đorđev

nadezdapetrovic.rs/memorijal

U okviru ove razmene, predstavljamo rad Katarine Popović, Rasejavanje 2, akcija (društvena skulptura / društvena koreografija, koreografija rasta / biljka kao izvođač); 10 mladica Fikusa Čačak rasađenih u institucije kulture, među kojima je i kancelarija u kojoj radi tim Stanice Servisa za savremeni ples u Kulturnom centru Magacin u Beogradu.

U otvorenu žardinjeru Doma kulture u Čačku su 1971. godine posađene tri sadnice Ficusa elastica decora. Dve su zaživele i sada formiraju zajedničku krošnju koja se proteže od prizemlja do drugog sprata i duž unutrašnje fasade zgrade. Koren biljke se prostire ispod temelja građevine gde je, pretpostavlja se, uspe da dopre do plitkih podzemnih voda, što mu je obezbedilo autonomiju od ljudske brige. Fikusi obično žive oko deset godina, a ovaj je 2004. godine proglašen spomenikom prirode III kategorije.
Jedna od deset mladica ovog sada pedesetjednogodišnjeg fikusa naraslog do neverovatnih četrdeset metara, posle višemesečne nege u studiju umetnice, preneta je u Kulturni centar Magacin kao živi umetnički rad, a u okviru saradnje Kondenza i Memorijala „Nadežda Petrović“ 2022. godine. Ova akcija rasejavanja postavlja pitanje kako su polje i prostor umetnosti osposobljeni da brinu o živim radovima i organizmima, kao i da li ćemo i kako uživati u svedočenju koreografije njihovog rasta.

.

Kulturni centar Magacin

Atelje 212 BLACK

Muzej savremene umetnosti, Beograd

bitef logo

Teatar Vuk

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Nomad Dance Academy

logo skc bg

memorijal NP cacak logo

CK Vlada Divljan
OS LOGO small converted 2
KomunikArt