ksenijaDJnovo

Ksenija Đurović

Ksenija Đurović (1987) je kulturna radnica, rođena u Beogradu.

Diplomirala je na katedri za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se produkcijom savremenih izvođačkih i vizuelnih umetnosti, radi u Stanici od 2011. na poslovima administracije, organizacije i koordinacije projekata. Iskustvo stiče u civilnom, javnom i privatnom sektoru, u Muzeju savremene umetnosti Beograda, Bitefu, Fakultetu dramskih umetnosti i samostalnim produkcijama savremenih izvođačkih umetnosti, B-link festivalu i na drugim projektima, izložbama i konferencijama. Koautorski je napisala tekst ,,Ulog(a) producenata i producentkinja na nezavisnoj kulturno-umetničkoj sceni” sa Draganom Jovović. Tokom studija je dobila stipendiju Grada Beograda, a 2016. godine je bila stipendistkinja Akademie Schloss Solitude.

PROČITAJTE: