Posao u Stanici grafika

PAŽNJA, PAŽNJA! Posao u Stanici!

Tražimo novog saradnika/cu!

Stanica Servis za savremeni ples otvara konkurs za saradnika na poziciji FINANSIJSKOG MENADŽERA sa pola radnog vremena.

Naš saradnik za finansije treba da ispuni sledeće uslove:

ima iskustvo rada u polju kulture, poželjno i u civilnom sektoru,

ima iskustvo rada na evropskim i drugim međunarodnim projektima,

poznaje pravila finansijskog upravljanja projektima,

ima iskustvo u budžetiranju i planiranju,

vlada engleskim jezikom, posebno stručnim jezikom u oblasti finansija,

dobro poznaje MS Office paket,

ima organizacione sposobnosti, sistematičnost,

ima interesovanje i sposobnost za kolektivni i saradnički rad.

Odgovornosti uključuju: finansijsko vođenje evropskih i drugih programa Stanice, finansijsko izveštavanje, priprema dokumentacije za realizaciju poslova spoljnog računovodstva radi izvršavanja finansijskih i poreskih obaveza organizacije.

Saradnik / saradnica će imati stručnu mentorsku podršku unutar tima Stanice pa ohrabrujmo i kandidate/ kandidatkinje sa manje iskustva a puno motivacije da se prijave.

Prijava treba da sadrži radnu biografiju, motivaciono pismo, reference prethodnih profesionalnih angažmana (kontakte dve osobe – prethodnih poslodavaca) i kontakt (email i broj telefona).

Prijave treba poslati do 20. februara 2024. godine na adresu stanica.info@gmail.com.

PROČITAJTE: