Ana Vuković

Ana Vuković

Ana Vuković rođena je u Beogradu 1994. Diplomirala je na katedri za menadžment i produkciju pozorišta radije i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti 2018. godine, nakon čega je upisala master studije na smeru Teorije dramskih umetnosti i medija. Članica je redakcije portala Mašina, kao i ženskog kolektiva i organizacije Brina. Umetnička saradnica je na dvogodišnjem…

Mirjana Dragosavljević

Mirjana Dragosavljević

Mirjana Dragosavljević Mirjana Dragosavljević je kustoskinja i teoretičarka umetnosti; diplomirala na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Кustoskinja je izložbe Umetnost je važna. Ali nije dovoljna, Centar za savremenu umetnost, Celje, Slovenija. Učestvovala je na brojnim grupnim izložbama, konferencijama, simpozijumima i programima u oblasti savremene umetničke produkcije u regionu i inostranstvu. Objavljuje…

End of content

End of content