Marijana Cvetković

Marijana Cvetkovic Foto

Marijana Cvetković je producentkinja i kustoskinja, jedna od ko-osnivačica Stanice. Inicirala je brojne programe i projekte u oblasti kulturnih politika, međunarodne i balkanske saradnje, savremenog plesa, vizuelnih umetnosti i muzeja. Učestvovala je u osnivanju mreže Nomad Dance Academy, Nezavisne kulturne scene Srbije, KC Magacin, platforme druga scena i Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko, kao i programa GPS za saradnju plesnih umetnika iz SAD i Istočne Evrope.

Radeći na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, učestvovala je u osnivanju UNESCO katedre za menadžment u kulturi, na kojoj je gost predavač od 2009. godine. 

Objavila je desetine eseja i članaka i uredila 7 knjiga. Drži radionice i predavanja o kulturnoj politici, menadžmentu u oblasti savremenog plesa, regionalnoj kulturnoj saradnji, muzejskom menadžmentu i nezavisnoj kulturnoj sceni širom Evrope.

Aktivna na nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije i Balkana i u velikom broju međunarodnih razvojnih projekata čiji je cilj unapređenje uslova rada umetnika i kulturnih radnika, razvoj savremene plesne scene u Srbiji i novih modela formalnog i neformalnog obrazovanja u kulturi.

Dobitnica nagrade „Jelena Šantić“ za aktivizam u polju kulture.

Ana Ranković

Ana Ranković Foto

Ana Ranković je arheološkinja, aktivistkinja, istraživačica, analitičarka podataka, zainteresovana za teme ljudske koordinacije i kolektivnog rešavanja problema, epistemologije i etike.

Između ostalog, njeno prethodno iskustvo uključivalo je suosnivanje i rad sa organizacijom Fractal na epistemskim zajedničkim dobrima, međuetničkom dijalogu i izgradnji poverenja u postkonfliktnom kontekstu bivše Jugoslavije, uključujući i refleksivno ispitivanje širih pitanja veza između prirode, čoveka i tehnologije; istraživački rad sa organizacijom SEE Change Net o izazovima održivosti koji se mogu sažeti kao „ono što nas je dovelo ovde neće nas odvesti mnogo dalje“, kao i (energetsko) modelovanje podataka i simulacije u okviru Horizon 2020 projekta „EUCalc“, inspirisano porodicom takozvanih 2050 kalkulatora koji su nastali iz potrebe za transparentnijim i participativnijim pristupima za rešavanje izazova ublažavanja klimatskih promena.

Pridružila se Stanici 2021. godine gde radi na finansijskom menadžmentu. Kao članica Stanice učestvuje i u radnim grupama unutar mreže reprezentativnih udruženja u kulturi u cilju unapređenja statusa samostalnih umetnika.

Olivera Kecojević

Olivera Kecojević foto

Olivera Kecojević je producentkinja sa dugogodišnjim iskustvom u produkciji izvođačkih umetnosti, od festivala (Beogradski festival igre, Bitef…) do plesnih i pozorišnih produkcija (radila sa autorima kao što su Olga Dimitrijević, Maja Pelević, Dimitrije Kokanov, Ana Tomović, Nikola Ljuca, Igor Koruga, Vladimir Aleksić, Sanja Marković). Organizovala je različite događaje i bila asistent produkcije na filmu (Ognjen Glavonić).

Filip Perić

Filip Perić Foto

Filip Perić je producent i organizator u kulturi. Godinama aktivan na pozorišnoj i plesnoj sceni Beograda kroz saradnju sa Bitefom, Narodnim pozorištem, Centrom za kulturnu dekontaminaciju, a učestvovao je i na manjem broju nezavisnih filmskih projekata. Autor više novinskih tekstova i intervjua koji se bave pozorištem. 

Edin Omanović

Edin Omanović Foto

Edin Omanović je onlajn glas Stanice servisa za savremeni ples i mreže Nomad Dance Academy.

Ana Vještica

Ana Vještica Foto

Ana Vještica je administrativni saradnik sa iskustvom rada u različitim organizacijama i kompanijama. Završila je studije ekonomije i imala niz stručnih usavršavanja u Srbiji, Francuskoj i Švajcarskoj.

Vlidi

Vlidi Stanica 2

Vladimir Jerić Vlidi se brine o veb sajtovima Stanica, Nomad Dance Academy. i CPMIYU.

Vlidi je do sada radio kao muzičar, autor kritičkih tekstova o kulturi, medijski producent i urednik.
Spisak njegovih objavljenih tekstova možete da pronađete ovde.
Više o njegovom radu možete da pogledate ovde.

O Stanici