želja da se napravi čvrsta istorija završiće se neuspehom

Nova predstava “Želja da se napravi čvrsta istorija završiće se neuspehom” u produkciji Stanice Servisa za savremeni ples.

Premijera 20. i 21. april 2023, 20:00, Bitef Teatar

Ulaz je besplatan.

Autor i koreograf: Igor Koruga
Dramaturškinja: Milica Ivić 

Produkcija: Marijana Cvetković 

Kompozitor: Luka Mejdžor 
Izvođači: Anđelija Todorović, Jelena Jović, Nela Antonović, Tatjana Pajović, Boris Čakširan i Sanja Krsmanović Tasić 

Dizajn svetla: Boris Butorac

Grafičko oblikovanje: Mane Radmanović

Organizacija: Filip Perić

Koordinacija: Marko Pejović

Polazna želja u kreiranju ove plesne predstave jeste pitanje: na koji način arhiviranje plesne umetnosti može biti umetnička praksa? Autorovo istraživanje ove želje odvija se kroz transgeneracijsku kreativnu razmenu sa šest koreografa/reditelja/plesača/izvođača lokalne nezavisne plesne scene: Nelom Antonović, Anđelijom Todorović, Jelenom Jović, Tanjom Pajović, Borisom Čakširanom, i Sanjom Krsmanović Tasić.

Ovih šest umetnika zajedno su izvođači predstave, odnosno „arhive u pokretu“ – otelovljujući nedovoljno zabeležene zapise kretanja, doživljaja, sećanja, oralnih istorija iz njihovih umetničkih opusa – u trenutku kada ne postoji zvaničan institucionalni okvir arhiviranja lokalne plesne scene. Kroz transgeneracijsko (samo)propitivanje fizičkih, društvenih, emocionalnih, ekonomskih, ideoloških i drugih (uglavnom nevidljivih) ranjivosti iza njihovog kulturno-umetničkog rada i prakse, preispituju se ujedno i taktike, principi, (re)pozicioniranja i kontradiktornosti njihove samoodrživosti kao oblika otpora, kritike i zajedništva u turbulentnim društveno-političkim okolnostima rada i života tokom poslednjih četredeset godina. Šta o svemu tome iz današnje perspektive imaju da kažu (umetnički i lično) Antonović, Todorović, Jović, Pajović, Čakširan i Krsmanović Tasić? Šta nose i kriju njihova tela? Na koje načine se nestalnost arhiviranja jednog vremena i istorije odražava kroz nestalnost same umetničke izvedbe (predstavu)? Kako plesna umetnost (nezavisne scene) opstaje kao relevantno društveno, kulturološko i političko sredstvo za re- i pre-oblikovanje društvenog tela? Želja da se napravi čvrsta istorija, sigurno se završava neuspehom. Pitanje je samo, za koga?

Predstava se realizuje uz podršku projekta Dance On, Pass On, Dream On, programa Kreativna Evropa, Ministarstva kulture republike Srbije, a partneri su KC Magacin i Bitef teatar.


DoPoDo je četvorogodišnji projekat saradnje koji finansira Kreativna Evropa, program Evropske unije, a na kome je STANICA servis za savremeni ples jedna od partnerskih organizacija. Cilj projekta je da se ukaže na mogućnosti i domete rada u savremenom plesu, koji se odupire represivnom modelu mladalačkog tela kao referentnog tela plesa. Projekat afirmiše ples kao kulturno nasleđe, promo- više plesne prakse igrača i koreografa zrele životne dobi (te samim time i plesno iskustvo na tlu Srbije) i čini ih dostupnijim i vidljivijim umetničkoj zajednici i društvu u celini.

dopodo.eu

DOPODO logo TRANS

STANICALOGO 1 NEGATIV
DOPODO logo TRANS
bitef logo
Kulturni centar Magacin
creative europe
ministarstvo kulture logo krive

PROČITAJTE: