Still to come, a feminist pornscape  

Concept and choreography: Rahel Barra, Ida Daniel, Ana Dubljević, Frida Laux, Zrinka Užbinec | Performance: Rahel Barra, Ida Daniel, Ana Dubljević, Zrinka Užbinec | Light and stage design: Carina Premer | Costumes: Silvio Vujičić | Photo and video documentation: Julia Novacek | Graphic Design: Denitza Boyadzhieva | Producer: Marijana Cvetkovic | Co-produced by the International Coproduction Fund of the Goethe-Institut | Supported by Goethe-Institut Sofia, Goethe-Institut Belgrade, Institute for Applied Theater Studies (University of Giessen) and Stadtheater Giessen 

Nema nade


Autori i izvođači: Igor Koruga i Maja Pelević, Dramaturgija: Ana Dubljević i Jasna Jasna Žmak, Zvuk: Darja Janošević, Muzika: Rihard Vagner, Realizacija scenografije: Ljubomir Radivojević.Produkcija: Ksenija Đurović, Ana Vuković i Ana Fotev,Tehnička realizacija: Ljubomir Radivojević, Dragan Đurković i Miroljub Vladić, Foto: Vladimir Opsenica, Hvala: Udruženje ,,Živimo zajedno” i Dejan Kozić, Lira Vega za pesmu ,,Nema nade”, Džonson, Olga Dimitrijević, Milan Marković Mathis, Bojana Denić, Boris Buden, Slavoj Žižek, Strogi centar, Magacin u Kraljevića Marka 4 i Jovana Janjić . Predstava se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.