Blurry Photo Of People Dncing

Puzzle

Puzzle je projekat posvećen profesionalnom razvoju mladih plesača/ica i koreografa/kinja kroz stvaranje platforme za sistematičnu razmenu znanja i iskustava u plesu. Kroz upoznavanje sa praksama afirmisanih domaćih i međunarodnih koreografa, polaznici programa dolaze u dodir sa širokim spektrom relevantnih praksi neophodnih za profesionalni razvoj – od plesa i koreografije, koncipiranja i pisanja projekata, do samog izvođenja.

Projekat omogućava novim generacijama da se povežu sa afirmisanim kolegama, upute se u načine funkcionisanja domaće i međunarodne scene, pa tako doprinosi profesionalizaciji, jačanju scene, kvantitetu i kvalitetu budućih projekata. Puzzle pruža uslove za kritičko promišljanje uslova rada u plesu, odnosa unutar scene, politika koje postoje odozdo i odozgo, a zatim i uslove za delovanje kroz saradnje i umetničke projekte.

puzzle

PROČITAJTE: