Puzzle 7 Logo

PUZZLE #7

Stanica Servis za savremeni ples objavljuje poziv za obrazovni program Puzzle #7 namenjen profesionalnom razvoju u polju savremenih izvođačkih umetnosti.

Ove godine, Puzzle#7 stavlja poseban akcenat na dramaturgiju u plesu kao podršku stvaranju plesnog i koreografskog umetničkog dela. Programom želimo da umetnicima dodatno približimo teme vezane za dramaturgiju u plesu i da unapredimo znanja i razumevanje uloge dramaturga u nastanku plesno-koreografskog rada. U dosadašnjem radu sa mladim umetnicima, pokazalo se da je većini umetnika na plesnoj sceni uglavnom nedostupan rad sa dramaturzima, ali i da im je on neophodan. Dramaturgija pruža znanja i sredstva kako bi se koreografske ideje učinile utemeljenim i razumljivim kroz odnose tela, kretanja, prostora, svetla, muzike, teksta i drugih elemenata, ali i kako bi se te iste ideje kontekstualizovale u kulturno-umetničku, širu društvenu, političku ili ekonomsku sredinu i povezale se sa neposrednim ili širim okruženjem.

Ovogodišnji program namenjen je mladim koreografima koji su do sada već realizovali autorske radove, i trenutno imaju jasnu ideju šta bi želeli da razvijaju uz podršku Puzzle#7 programa.

Program počinje 10. aprila i traje do 27.10. 2023. godine i održava se u KC Magacin, Kraljevića Marka 4, sa završnom prezentacijom radova, krajem novembra 2023. Prvi put, program Puzzle#7 obezbeđuje grupni odlazak u Zagreb i saradnju sa partnerskim programom Modularne škole u organizaciju Nomad Dance Academy Hrvatska.

Učesnici su pozvani da tokom trajanja programa razvijaju svoje autorske projekte, kroz saradnju, samoorganizaciju i međusobnu podršku i uz stručnu pomoć Stanice i Puzzle tima (Marko Milić i Marijana Cvetković).

Program je potpuno besplatan za učesnike, kao i ostali programi koje Stanica za umetnike i publiku razvija u domaćoj plesnoj zajednici.  

Ovo je način na koji Stanica želi da ohrabri umetnice i umetnike da aktivnije učestvuju na savremenoj plesnoj sceni, prikazuju autorske i izvođačke radove, iskoriste mogućnosti za uspostavljanje budućih umetničkih saradnji, dobiju relevantno obrazovno-umetničko iskustvo i steknu proširena znanja o kontekstu savremenog plesa i savremene umetnosti uopšte.

Puzzle#7 je novi ciklus u okviru platforme Puzzle, čiji je cilj sistematična razmena znanja i iskustava između generacije afirmisanih koreografa i teoretičara i mlađih umetnika, ali i predstavljanje modela obrazovanja kao otvorenog, eksperimentalnog, uključujućeg, koji propituje akademski i institucionalni tretman savremenih izvođačkih umetnosti kod nas.


Svi zainteresovani treba da pošalju:

Kratku biografiju i najmanje dva linka na video snimke autorskih radova


Motivaciono pismo sa idejama i temama koje bi tokom programa želeli da razviju i finalizuju kroz plesnu predstavu (dužine do jedne A4 strane); pored teksta, moguće je koristiti različite medije za predstavljanje ideju (kolaž, fotografije, crtež…)


Kontakt telefon i email adresu

izjavu da se obavezuju da će program pohađati u potpunosti i bez izostajanja u navedenim terminima

Aplikaciju treba poslati na adresu stanica.info@gmail.com

→ Rok za prijavu je 20. mart 2023. Broj učesnika je, zbog tehničkih i organizacionih uslova rada, ograničen. Program je potpuno besplatan, uključujući i put u Zagreb.

Za sve dodatne informacije pišite na stanica.info@gmail.com

Dance On, Pass On, Dream On

PROGRAM

+ Puzzle prezentacija krajem novembra 2023.

Ana Vujanovic photo

Ana Vujanović

Repuzzle, dramaturška radionica

11– 13. april

Radionica Repuzzle je posvećena dramaturškom komponovanju predstave eksperimentisanjem sa kompozicijom.

Kao polazne smernice uzećemo Aristotelove preporuke o dramaturgiji drame, tj. tragedije, zatim spomenuti klasičnu dramaturšku piramidu Gustava Frajtaga, a onda preći na avangardne i savremene evropske i američke eksperimente sa dramaturgijom u savremenim izvođačkim umetnostima: kružna, otvorena, fragmentarna, pejzažna i procesualna dramaturgija.

Radionica će trajati tri dana i kombinovaće praktičan rad učesnika na plesnim / izvođačkim materijalima, gledanje video primera i čitanje i diskutovanje osnovnih tekstova.

marijana scaled

Marijana Cvetković

Toolkit za preživljavanje umetnika 2: projekti, uslovi rada, saradnje

8 – 10. maj

Radionica će učesnicima ponuditi praktične vežbe za sticanje veština i znanja koja su im neophodna da bi razumeli uslove u kojima rade i da bi pronašli prostore, saradnike i kontekste za utemeljeno umetničko delovanje. Na radionici će se usavršavati veštine pisanja koncepta projekta, pravljenja budžeta, pravljenja umetničkog portfolija. Pored toga, govoriće se o umetničkom, kulturnom, društveno-ekonomskom kontekstu proizvodnje savremene umetnosti, o strategijama saradnje i politikama solidarnosti i odgovornosti u polju kulture.

Aleksandra Janeva Imfeld

Aleksandra Janeva Imfeld Imfeld Imfeld Imfeld

Točkanje, praksa istraživanja pokreta

29. maj – 2. jun, Zagreb

Ova radionica sa Aleksandrom Janevom Imfeld organizuje se u saradnji sa Nomad Dance Academy Hvratska i pilot programom pod nazivom Modularna škola. Troškovi putovanja i smeštaja pokriveni su za sve učesnike.

Tokom radionice polaznici Puzzle#7 radiće zajedno sa polaznicima Modularne škole.

„Točkanje” je metoda čiji je cilj da se stvori sredstvo za prihvatanje i izbegavanje uobičajene organizacije, ritma, navika i redosleda u našoj improvizaciji i da resetuje telo na neočekivan način. Telo će se koristiti kao prostor, a „tačka“ kao „autor“ unutar tog praznog prostora. Radiće se na istraživanju jednostavnih ideja promene fokusa sa delova našeg tela kao onih koji započinju pokret, do vežbanja veoma precizne „tačke“ postavljene bilo gde u našem telu koja pokreće pokret. Mnoge vežbe se koriste na način da se dâ ili zadobije poverenje u donošenje bilo koje vrste izbora u pravom trenutku.

Thiago Granato foto Sebastian Gasch

Thiago Granato

Kretanje kroz vanredna stanja

26 – 30. jun

Kroz koreografsko istraživanje performativnog kapaciteta tela da stvara, prodire, spali, topi, spoji, pomeri, eksplodira i transformiše različite kontekste, Thiago Granato poziva na umetničko poniranje gde će pojedinačne i kolektivne situacije u radu biti osnova za istraživanje različitih kompozicionih logika. Uz ovu radionicu Granato će podeliti svoju radnu metodologiju i otvoriti razgovor o tome kako danas možemo identifikovati, situirati i održati performativnu praksu i jedan koreografski projekat.

dragana bulut pass it on

Dragana Bulut

Društvena koreografija

11 – 15. septembar 2023.

U ovoj radionici ćemo istražiti potencijal društvene koreografije kao kreativne prakse generisanja odnosa i analiziranja načina na koji je izvodimo. Posmatraćemo emocije i afekte kao društveno-kulturne prakse, dok ih uporedo doživljavamo u međusobnom odnosu. Može li društvena koreografija biti oruđe za ponovno izmišljanje i politizaciju naše afektivno-intimne sfere?

Radionica će se pozabaviti performativnim tenzijama između nematerijalnog i materijalnog, konstrukcije i afekta, ličnog i javnog, izazivajući prostor između stvarnosti i fikcije. Kroz akumulativnu slojevitost teorijske refleksije, dekonstrukcije, afektivnog utelovljenja, društvenih okupljanja i performativnog postavljanja scene, artikulisaćemo metodologije aproprijacije uspostavljenih društvenih formata u performativnom okviru. Kretanje između performansa, koreografije, terapije i life couching-a, radionica će dekonstruisati terapeutske diskurse samopomoći i načine na koji su te prakse transformisale savremeni emocionalni život.

Igor CV pic

Igor Dobričić

“KAŽI…”

23 – 27. oktobar

Ako se baš tada, usred tog loma, negde, nekad, nekako sretnemo, i ako se u tom trenutku, nakon što smo se za momenat zagledali jedno drugom u lice, osetimo dovoljno bliskim, dovoljno hrabrim ili dovoljno očajnim da zaboravimo na formalnosti, možda ćemo se onda najzad jedno drugom obratiti pozivom:

“KAŽI…”

To je nužni početak priče koja ne može da čeka. Čija svrha i sudbina je da bude ispričana i saslušana – sada, bez suda i bez komentara. Svaka priča koja priziva pažnju i zavredjuje dramaturgiju jeste takva priča – poruka u boci: u isto vreme beznadežna i urgentna, namenjena samo tebi, svima njima, i nikome.

Hteo bih da provedem nedelju u oktobru sa vama, u potrazi za pričom koju svako od vas mora da ispriča, sad il nikad, bez obzira na sve. Hteo bih da se, u potrazi za tom ličnom i neophodnom porukom, zajedno zapitamo: odakle njen intenzitet pre svega dolazi? da li ju je dovoljno fomulisati, izreći, zapisati, ili ćemo morati da je nacrtamo, otpevamo, isplačemo, došapnemo – odigramo? Koja je dramaturgija osluškivanja koja priziva poruku? Koja je dramaturgija poruke koja nas navodi da je saslušamo? Koja je funkcija jezika u ovoj neophodnoj komunikaciji? A tela? Pokreta i gesta? Pogleda i glasa? I šta ćemo sa intenzitetom, etikom i kontekstom? Kakve veze nužna poruka i priča ima sa traumom, aktivizmom, umetnošću i pozorištem? Sa privatnim i javnim? Sa ispovešču, jaukom, provokacijom i pokličem?

Skoro je nemoguće očekivati da ćemo pronaći sve odgovore u samo pet dana. U svakom slučaju moj zadatak će biti da ponudim dramaturške alate koji će nam pomoći da, bez obzira na odgovore, postavimo dobra pitanja u pravo vreme.

PUZZLE #7 prezentacija XX. novembar 2023.

PUZZLE #7 prezentacija XX. novembar 2023.

PROČITAJTE: