Nomad Dance Academy Photo & Logo

Nomad Dance Academy

STANICA je jedan od inicijatora Nomad Dance Academy zajedno sa partnerima iz Ljubljane, Zagreba, Skoplja, Sofije – nomaddanceacademy.org

Nomad Dance Academy (NDA) je inicijativa pokrenuta 2005. godine kao pokušaj umetnika i kulturnih radnika u oblasti savremenih izvodjačkih umetnosti sa Balkana da ustanove prostor za trajnu razmenu i saradnju u postkonfliktnim, traumatizovanim i dezorijentisanim društvima na ovim prostorima. Naša želja da radimo zajedno, da saradjujemo i prevazilazimo granice – fizičke, političke i psihološke, koje opterećuju savremenu umetnost i kulturu, bila je pokretač stvaranja jedinstvenog modela regionalne kulturne saradnje.

Nakon 7 godina izgradnje održive saradnje, razvoja novih modela i politika za obrazovanje, organizaciju i promociju savremenih izvodjačkih umetnosti na Balkanu, platforma i mreža Nomad Dance Academy je dokaz da je savremeni ples manifestacija procesa demokratizacije u balkanskim društvima i da ima velike kapacitete za njihov dalji razvoj.

Od početka, mreža Nomad Dance Academy je promišljala sopstveno delovanje i ulogu, pokušavajući da bude otvorena i da odgovara na promene u svom okruženju. Ova mreža i platforma, kao regionalna strutkura u stalnom rastu i procesu učenja, teži da neprekidno povezuje različite aktere oko zajedničkog diskursa i da artikuliše potrebe relevantne u kontekstu balkanskog regiona i njegovih suseda. Pored toga, NDA teži da razvija svoje kapacitete kako bi postala vidljiva kao kompetentan sagovornik i zagovarač potreba čitavog sektora.

Najznačajniji programi unutar platforme Nomad Dance Academy su NDA Edukativni program, kao jedini sistemski i kontekstualni obrazovni program u oblasti savremenog plesa u regionu, Nomad Dance Advocates, platforma za zagovaranje regionalne saradnje i boljeg položaja savremenog plesa u sistemima kulture u regionu, Jardin d’Europe, evropski značajan akter u oblasti savremenog plesa, a posebno po pitanju promocije mladih umetnika. Ova mreža ustanovila je jedinu evropsku nagradu za mlade koreografe Prix Jardin d’Europe, čije su dobitnice i dve umetnice iz Beograda, Dalija Aćin (2008), jedna od osnivačica Stanice i Dragana Bulut (2010), članica Stanice.

nomadNEW

PROČITAJTE: