Puzzle

Puzzle

Puzzle je projekat posvećen profesionalnom razvoju mladih plesača/ica i koreografa/kinja kroz stvaranje platforme za sistematičnu razmenu znanja i iskustava u plesu. Kroz upoznavanje sa praksama afirmisanih domaćih i međunarodnih koreografa, polaznici programa dolaze u dodir sa širokim spektrom relevantnih praksi neophodnih za profesionalni razvoj – od plesa i koreografije, koncipiranja i pisanja projekata, do samog izvođenja.

#StationONE

#StationONE

Od 2015. godine Stanica razvija svoj novi rezidencijalni program StationOne namenjen umetnicima, istraživačima, teoretičarima i producentima koji se bave savremenim plesom i svim srodnim umetničkim, teorijskim i aktivističkim praksama. StationOne je platforma koja se gradila prethodnih godina kroz različite aktivnosti i programe Stanice i saradnje sa brojnim partnerskim organizacijama i mrežama.

Lionhearted

Lionhearted

Lionhearted je platforma koja će podržati i osnažiti mlade evropske umetnike u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti kroz stvaranje zajedničke platforme umetničkih organizacija. Sve organizacije-članice će ugostiti i slati mlade umetnice i umetnike, a uz pomoć platforme će ne samo moći da prelaze nacionalne granice, već i da dobiju podršku u vidu pokrivanja troškova, promocije i pozicioniranja u okviru “šire slike”.

Departures and Arrivals

Departures and Arrivals

[DNA] Departures and Arrivals je međunarodni projekat podržan od strane programa Kreativna Evropa u kome Stanica učestvuje kao jedan od 13 partnera iz 11 zemalja. U okviru ovog projekta Stanica će biti koproducent četiri rada mladih koreografa iz Srbije koji su završili svoje formalno obrazovanje posle 2008. godine.

Nomad Dance Academy

Nomad Dance Academy

STANICA je jedan od inicijatora mreže Nomad Dance Academy (nomaddanceacademy.org) zajedno sa partnerima iz Ljubljane, Zagreba, Skoplja, Sofije… Inicijativa pokrenuta 2005. godine kao pokušaj umetnika i kulturnih radnika u oblasti savremenih izvodjačkih umetnosti sa Balkana da ustanove prostor za trajnu razmenu i saradnju u postkonfliktnim, traumatizovanim i dezorijentisanim društvima na ovim prostorima.

Life Long Burning

Life Long Burning

Life Long Burning (LLB) je projekat održive podrške savremenom plesu i izvođačkim umetnostima u Evropi i razvoju evropskih scena, podržan od strane programa Kultura Evropske unije. LLB obuhvata 10 različitih aktivnosti kroz koje teži osnaživanju međunarodne saradnje, omogućava mobilnost umetnika i njihovih radova i doprinosi njihovom profesionalnom razvoju.

Generator

Generator

Generator je dugoročni kolaborativni projekat koji teži razvoju izvođačkih umetnosti za decu na teritoriji Balkana. Projekat okuplja umetnike, pedagoge, predstavnike institucija i eksperte angažovane na polju izvođačkih umetnosti i edukacije sa balkanskog i nordijskog prostora.

IDENTITY.MOVE!

IDENTITY.MOVE!

IDENTITY.MOVE! nudi transnacionalnu platformu za teorijsko i umetničko istraživanje u oblasti savremenog plesa i srodnih izvođačkih umetnosti, fokusirajući se na “Istočni pojas” Evropske unije, odnosno zemlje od Baltičkog mora do Mediterana.

Jardin d’Europe

Jardin d’Europe

Jardin d’Europe je evropski projekat koji je trajao od 2008. do 2013. godine i bio je posvećen uspostavljanju održive evropske infrastrukture za profesionalni razvoj mladih umetnika, menadžera i teoretičara u oblasti savremenog plesa. Ovaj projekat je ustanovio Prix Jardin d’Europe – nagradu za najboljeg mladog evropskog koreografa.

End of content

End of content