KONDENZ 2014

21 – 26. oktobar 

BELGRADE DANCEFRONT

Sedmi KONDENZ će se održati na više lokacija u Beogradu, od 21. do 26. oktobra. KONDENZ svake godine predstavlja izbor najnovijih radova iz oblasti savremenog plesa i izvođačkih umetnosti autora i autorki iz Srbije i iz inostranstva, ka eksperimentu i kritici usmerenog programskog i produkcijskog opredeljenja, nudeći publici, a često radeći sa samom publikom, nove formate festivalske produkcije, umetničkog izražavanja i neposrednog delovanja u polju kulture i društva.
Ove godine će šestodnevni festivalski program obuhvatiti osam predstava iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Švajcarske, Švedske, Nemačke, Singapura i Sjedinjenih Država koje će se izvoditi u Kulturnom centru Magacin, BITEF Teatru i u javnom prostoru Savamale.

Program će pratiti izložba, diskusija, radionica i intervencije u javnom prostoru.

Dobrodošli na sedmi KONDENZ festival!
BELGRADE DANCEFRONT

BELGRADE DANCEFRONT: NOVI PROSTOR ZA STANICU – DUŠAN MURIĆ & MARTIN SCHICK

Od 21. do 26. oktobra: svaki dan, čitav dan….
Plato pored Save (između Brankovog mosta i Betonhale)

Geodesic Structure

Missing photo: Geodesic Structure, Dušan i Martin

Nakon iskustva gradnje GEODEZIJSKE KUĆE u Švajcarskoj juna 2014, Martin Šik (Martin Schick, Švajcarska) i Dušan Murić (Srbija) napraviće još jednu, veću konstrukciju istog tipa. Ovog puta u Beogradu.

Prvi deo projekta u Švajcarskoj bavio se post-kapitalizmom, takoreći – bliskom budućnošću; drugi deo će se mnogo više baviti sadašnjom situacijom, reflektujući tako razliku između jakog kapitalističkog društva koje traži nove modele organizovanja i tranzicionog društva u kome su problemi mnogo bliži nečemu što bi se moglo nazvati „prošlošću kapitalizma”, odnosno prvobitnom akumulacijom kapitala. Dakle, postoji dvostruki fokus u beogradskom delu projekta: jedan koji uključuje post-kapitalističke prakse deljenja, solidarnosti i zajedništva i drugi, koji se bavi društvenim i kulturnim nepravdama i nesrećama u današnjem srpskom društvu.

Umetnici će izgraditi geodezijsku strukturu (najmanje 5m visoku) koja će simbolički predstavljati rezervni radni prostor Stanice, organizatora Kondenza, kojoj preti opasnost gubljenja sadašnjeg prostora u Magacinu, dok vlasti ne nude mogućnost drugog prostora gde bi Stanica mogla da nastavi rad. Proces pravljenja ove geodezijske strukture, novog prostora za Stanicu, obeležiće zajednički građevinski rad u koji će se uključiti umetnici-saradnici Stanice, gosti festivala, umetnička zajednica Beograda i, naravno, publika. Tokom ovog radnog procesa, organizovaće se dnevna gimnastika za učesnike (inspirisana „budžetskom gimnastikom“ Kondenz festivala, kao i procesom izgradnje).

Martin Šik (Schick) je samostalni izvođač i koreograf iz Švajcarske, a trenutno živi u Berlinu. Bavi se istraživanjem, performativnim aktom i instalacijama u oblasti izvođačkih umetnosti kroz ispitivanje humanih ekonomija i uticaja društveno-političkih kretanja na umetnost i obrnuto. Posle pohađanja privatne baletske škole studirao je pozorište na Univerzitetu umetnosti u Bernu. Nakon kratke karijere televizijskog i filmskog glumca, počeo je da radi na nezavisnim pozorišnim i plesnim produkcijama. www.martinschick.com

BODYBUILDINGS – jutarnja gimnastika za zajednicu

Na bazi pokreta i odnosa koji nastaju u procesu gradnje, umetnici razvijaju fizičke vežbe i igre i nude fizičko razgibavanje svakog jutra od 22. do 26. oktobra. Tokom 30 do 45 minuta, graditelji će pripremati svoje telo i um za dnevni građevinski rad/igru. Na kraju, novi prostor biće upotrebljen za makar jedan festivalski program i druge događaje poput klasova ili radionica, sa ciljem da se podigne svest o problemu nedostajućeg prostora za umetnike i da se podigne vidljivost kritičkih umetničkih praksi.[/pix_acc]

ETIDA ZA SLAVOJ ZIZEK TRIO STEP NINE

22. oktobar [sreda]……. 20h
Magacin u Kraljevića Marka

double bill – Mijačević/Zorec/Murić

Etida za SZT

Ovaj rad inspirisan je tekstom „Napumpajmo komade sebe u luksuzni instrument savremenog robovlasništva” koreografa i performera iz Beograda, Dušana Murića, i kreiran je u okviru projekta Task i festivala platforma.hr u Zagrebu aprila 2014. godine. U slučaju da se morate odlučiti između ponavljanja onoga što je teško ponoviti i menjanja onoga što je teško promeniti, šta biste odabrali? Predstavljanje: neideološka lekcija / video skrining / čujna struktura improvizacije / dokumentaciono – tehnološko poklonjenje / scenski performans / samokategorizacija. Slavoj Zizek Trio je aktivan od 2007/2008, dolazi iz Ptuja, živi i radi u Ljubljani, razvija strategije za kritičko promatranje kreativnog procesa, sarađuje s danceCO, G-Fart, inability crew. To je manufaktura za proizvodnju samopromotivnog materijala.

[PERFORMANS KOJI POZIVA NA UNIŠTENJE SVETA – DUŠAN MURIĆ]

„Tu sam da učinim da mislite da ja rešavam robleme, ali, u stvari, ja samo mislim glasno.” Tokom rada na komadu inspirisanim Dušanom Murićem, Ivan Mijačević i Aleš Zorec napisali su više od 50 strana novog teksta. To je osnov za performanse Performance koji poziva na uništenje sveta koji ostaje na scenskom setu koji je prethodno napustio Slavoj Zizek trio. To je komad koji poziva na revoluciju; molitva, ritual, akt psovanja. „Ja sam sa obe strane izloga – da li bih kupio sebe kada bih bio vi?”

Dušan Murić je autor sledećih predstava: „A few sweaty t-shirts“, „I’m pro: spam“, „Vrbovanje Utopije: sve što…“, „Snežna kraljica“, „Robinzon Kruso “, „ Martovske ide po starom kalendaru“. Pokretač par inicijativa i projekata u domenu savremenih izvođačkih umetnosti („Next Step:“, „Jam Užina“, „Mozart Or Z of ART“, Stanica, „S.N.O.B.“). Stipendista nedovoljnog broja stipendija i osvajač nedovoljnog broja nagrada, nihilista, neradnik, nečlan, zen zeleni anarhista, srećni otac.


KINETIC MAKEOVER – MILKA DJORDJEVICH

23. oktobar [četvrtak]……. 20h
Bitef Teatar

Kinetik Makeover

Kinetic Makeover Milke Djordjevich je solo plesni komad koji daje moć i autonomiju jednom telu. Ovo telo pokušava da proizvede različite slike kroz samonametnuti zadatak ponavljanog i kompulzivnog kretanja / pokreta. Neprekidna akcija je sredstvo promene da bi se uspostavio novi način gledanja i bivanja. Različiti pragovi tela otkrivaju se kroz to samovođenu istrajnost. Akcije osciliraju između repetitivnog, mehaničkog, modenskog, održivog, hipnotičkog, energetskog, agresivnog i euforičnog. Akt činjenja je uvek u pregovoru između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ples je pokušaj ovde i sada, beskrajni napor koji prestaje da postoji. Rad je ostatak tela i njegovog potencijala, onoga što predstavlja i kako postoji.

Milka Djordjevich je umetnica iz SAD koja se interesuje za istraživanje granice između tačaka na kojoj ples počinje i gde se završava. Završila je studije umetnosti na UCL i master studije koreografije na Sarah Lawrence College. Njen koreografski rad bio je prikazan u Njujurku, na primer u Dance Theater Workshop, Danspace Project, Movement Research at Judson Church, The Chocolate Factory Theater, The 2010 Whitney Biennial, Dixon Place and the Catch! Performance series i u San Francisku u Counterpulse i the Garage. Prikazala je svoj rad na sledećim scenama i festivalima: Azione Festival (Milano); Artdanthe Festival (Vanves, Francuska); Toihaus Theater (Salzburg, Austria); WUK (Vienna, Austria); Ophelia is Not Dead Festival (Lodz, Poland); Fabrik Potsdam (Potsdam, Nemačka); Uferstudios (Berlin); Srpsko narodno pozorište (Novi Sad); Bitef Teatar (Beograd); Rex (Beograd); Gateshead International Festival of Theatre (Gateshead, UK). Sarađivala je sa kompozitorom Chrisom Peckom i Draganom Bulut (Made in China).

REARRANGING (AND) THE SELF-ARRANGED – SONJA PREGRAD & NIVES SERTIĆ

24. oktobar [petak]……. 20h

Magacin u Kraljevića Marka

REARRANGING (AND) THE SELF-ARRANGED
REARRANGING (AND) THE SELF-ARRANGED

Ovaj rad u nastanku rezultat je rezidencije na Identity.Move! projektu. Teme oko kojih je organizovaan IM! su identitet, proces i povezivanje kako plesnih institucija Istočne Europe, tako i plesnih umjetnika sa umetnicima raznovrsnih disciplina. Za Nives i Sonju pitanje identiteta, između ostalog, je i pitanje odnosa i načina na koji reflektujemo one s kojima smo u odnosu. Prijateljice i saradnice grade istraživanje o odnosu – dvaju medija (plesa i videa/filma), dva tela, dva id-entiteta, njih dve. Pitanje o odnosu dva medija i dve žene. O tome kako subjekt i objekt plešu zajedno u rečenici, na sceni ili u slici. O tome da li potreba za stvaranjem ‘umetnosti’ jest pokušaj uređivanja ili pojedno-stavljivanja nečeg spoljašnjeg što je već samo u sebi (prirodno) uređeno.

Sonja Pregrad je autorka i peformerka koja trenutno živi između Berlina i Zagreba, radi na predstavi “Ples 20143/44” sa Vilijem Pragerom, predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsek za animirani film i nove medije) i SMASH programu u Berlinu i sarađuje na međunarodnoj interaktivnoj plesnoj publikaciji-projektu TASK sa Tala pelsnim centrom.

Nives Sertić je završila animirani film i nove medije na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Bila je glavni koordinator Akademije kao laboratorijskog projekta na ALU U Zagrebu. Ostvarila je brojne saradnje sa pozorišnom i plesnom scenom. Krajem 2009. godine počela je projekat koji još uvek traje O MM, fokusiran na istoriju Multimedijalnog centra Studentskog centra Univerziteta u Zagrebu. Od 2009. do 2012. godine ona i umetnica Iva Cepanes vodile su saradničku interdisciplinarnu platform za mlade umetnike i kulturne radnike Antibiotik u AKC Medika, gde je učestvovala u brojnim grupnim izložbama.


#aspellforfainting – GILLIAN CHADSEY & IVAN TALIJANČIĆ / WAXFACTORY

25. oktobar [subota]……. 20h
Magacin u Kraljevića Marka

#aspellforfainting
#aspellforfainting

Novi rad za solo performera/PJ, umetnika koji se bavi zvukom / DJ i za video umetnika / VJ, #aspellforfainting je improvizacija ponovo kreirana za svako izvođenje kroz upotrebu raznih tekstualnih izvora (Galeb, Makbet, Tramvaj zvani želja, Američki idol, Ples sa zvezdama, instrukcije sa YouTube kanala itd.), niz muzičkih tema i zvukova, kao i mnoštvo objekata kao istraživanje u haosu stvaranja. Performer dobija niz zadataka da izvrši dok se DJ/VJ tim kreće kroz konstantno kruženje tekstulanih izvora, zvukova, svetlosnih promena i rekvizite postavljene na put performera.
Koristeći Charcoova Predavanja utorkom uveče i njegova istraživanja histeričnog performansa kao odskočne tačke, umetnici trasiraju linije nesvestice, halucinacije, deluzije, i ljubavna pisma koja promiču kroz materijal, #aspellforfainting slavi živu, sirovu neurozu bivanja performerom.

WaxFactory je grupa interdisciplinarnih umetnika koji istražuju mnogostrukost pozorišnih vizija. Kompanija se bavi originalnim radovima koje stvaraju njeni osnivači paralelno sa inovativnim adaptacijama literarnih i filmskih radova. Produkcije WaxFactory karakterišu nekonvencionalni narativni stilovi, vizuelna i fizička strogost, integrisana upotreba medija i tehnologije i site-specific rad. www.waxfactory.org

POLIGON.

NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA PARTICIPACIJE – BOJAN DJORDJEV, KATARINA POPOVIĆ, JANA JEVTOVIĆ, SINIŠA ILIĆ, DUŠAN BROĆIĆ, LJILJANA TASIĆ, MAJA MIRKOVIĆ, DRAGANA JOVOVIĆ”

26. oktobar [nedelja]……. 17.30h
Bitef Teatar

Poligon je materijalni scenario za izvedbu i aktivni izvedbeni društveni prostor. On proširuje konvencionalno shvaćen pojam scene i postavlja pitanja o participaciji u savremenoj umetnosti i sadašnjem društveno-političkom trenutku. Krećući se kroz prostor zgrade Bitef Teatra, a prateći uputstva, publika, koja je u istom trenutku i izvođač, nailazi na niz vizuelnih zvučnih, arhitektonskih i konceptualnih izazova i zadataka koji uslovljavaju njen boravak u prostoru i određuju trajanje predstave. Projekat je nastao u okviru platforme Nomad Dance Academy i programa Performance Situation Room / Life Long Burning.

A TALK– JOLIKA SUDERMANN & ALMA SÖDERBERG

26. oktobar [nedelja]……. 21h
Magacin u Kraljevića Marka

A Talk by Oliver Paul

Šta je melodija ljubavne priče? Koji se ritam stvara kada sumnjamo u ili ispravljamo jedan drugog? Da li plešemo drugačije kada pričamo o ček-listi ili govorimo jedan drugom tajne? Šta tišina kaže : momenat između reči?

Pričamo svaki dan, o ovom i onom. Ponekad da bismo komunicirali nešto što se čini važnim za nas; ponekad samo da bismo utonuli u zvuk naših sopstvenih glasova.
U poslednje vreme, vrlo smo pažljivo posmatrale i slušale konverzacije – naše i drugih ljudi. Naišle smo na melodiju, gestove i ritam. Sve smo više uverene da, kada se sretnemo da pričamo, mi se zapravo sretnemo da pevamo i plešemo jedna drugoj, da uđemo u razigranu igru kompozicije jezika. Zumiramo u muziku i ples i izvlačimo pogreške, mnoge pukotine koje nastaju kada govorimo. Sve ono što je deo jezika, a što nećete naći u rečniku, privlači našu pažnju. Sudermann i Söderberg slave jezik sa dečijim zadovoljstvom, konstantno oscilirajući između senzibilnosti i stvaranja smisla.

Alma Söderberg radi kao koreografkinja, izvođačica i izvođačica-muzičarka nakon studija flamenka, savremenog plesa i koreografije. Diplomirala je na SNDO, na Akademiji umetnosti u Amsterdamu 2010. godine. Alma pravi predstave u kojima su zvuk, pokret i govor jednako važni, a u njenoj eklektičnoj praksi, ona konstantno iznova otkriva koliko su ova tri faktora isprepletena. Iza sebe ima 3 solo predstave: Entertainment, Cosas i TRAVAIL.

Jolika Suderman je freelance pozorišna umetnica koja se školovala u oblastima plesa i ekologije. Ples je studirala u Hamburgu i diplomirala je na smeru Pantomima u amsterdamskoj Hogeschool voor de Kunsten 2010. godine. Jolika živi u Berlinu, a sarađuje sa pozorištem Hetveem u Amsterdamu. [/pix_acc]

KRITIČKE PRAKSE (Made in YU)


Kondenz Festival je ove godine proširen programom Kritičke prakse (Made in Yu) Critical Practice (Made in YU). To je platforma usmerena prema jačanju diskurzivnih promišljanja o savremenim izvođačkim umetnostima i njihovom prodoru do šire publike. Program je organizovan u saradnji Stanice, Nomad Dance Academy i Life Long Burning.

TEMPORARIES – IZLOŽBA

Stanica i tim projekta Temporaries predstaviće foto izložbu koja će omogućiti prisustvo Temporaries umetnika na Kondenzu 2014. dok su oni istovremeno fizički razasuti po Evrope gde studiraju, rade i žive. Izložba problematizuje i ironično naglašava odsustvo aktera scene na jednom od retkih programa kojima se njihov rad promoviše i podržava u Srbiji

RADIONICA – SONJA PREGRAD & NIVES SERTIĆ

25. oktobar [subota]……. 10.30 – 15.30h
Magacin u Kraljevića Marka

Šta može nastati kad dva medija stavimo u horizontalni odnos jedan sa drugim, kao dva entiteta, dve osobe koje gledaju jedno u drugo, u stvarnom vremenu, umesto da jedan ili drugi budu instrumentalizovani? Šta kad ni jedan ni drugi nemaju potpunu kontrolu nad organizacijom pažnje, nego izvođenje nastaje iz njihove međusobne igre? Šta je refleksija između medija pozorišta i medija videa? Kako se ta dva medija ogledaju jedan u drugom i koji je produkt tog odnosa? Kako telo koje poimamo kao objekt posmatranja na pozornici može odjednom da počne da gleda dok je gledano i objasni nam da je to što vidimo samo ugao suprotan od ugla iz kojeg ono vidi?

Radionica se organizuje za plesače, koreografe i video/filmske autore. Aplikacije treba slati na tatjanastanica@gmail.com najkasnije do 20. oktobra.

SAOSEĆAJNO / PLJUVANJE – CARMEN C. WONG

25. oktobar [subota]……. 16h
Kalemegdan, Kalemegdanska terasa (Savsko šetalište)

Landscape

Saosećajno/Pljuvanje američke umetnice Karmen C. Vong (Carmen C. Wong) je gastro-predstava koja pretvara banalno, svakodnevno iskustvo jedenja/pljuvanja u simbolički izraz, pretvarajući nešto što je inače prepoznato kao čin gnušanja u čin blagosiljanja i stvaranja. Učesnike će saradnici zamoliti da probaju izbor hrane (kustoski odabran iz kolekcije narativa jedenja) i izbace semenke dok stoje iza odbrambenih zidova Beogradske tvrđave. Ovako jedenje/pljuvanje postaje jedan oblik znanja, razigrani način prepričavanja priče i meditativni ritual. Učesnici će postati izvođači – aktivni agenti koji mogu odabrati da prevaziđu norme, te da odluče šta odbijaju/ispaljuju, fizički proizvodeći potencijal promene. Ispod površine igre i hrane (i igranja hranom) projekat istražuje šta bi moglo da bude očuvano, a šta se konzumira; u čemu se može uživati, a šta se izbacuje.

Grupe učesnika će se smenjivati na 20 minuta od 16 časova do 18.20.
Zainteresovani za učešće treba unapred da se prijave slanjem mejla na tatjanastanica@gmail.com.

Karmen C. Vong naziva sebe večitom autsajderkom koja stvara koncepte i kolaže avantpop performansa. Ona je osnivač, umetnička direktorka i agent provokator banished? productions sa sedištem u Vašingtonu i od skora istraživač izvođačkih praksi i studija pozorišta. Stalni motivi u njenim istraživanjima obuhvataju nostalgiju i sećanje, igru i hir, materijalno i čulno, i svakodnevne intervencije koje kreiraju prostor za moguće i imaginativno. Njena serija gastro-performansa, koja se razvija od 2009. godine obuhvatala je radionicu „Jedenja (s) dodirom” i performanse sa i oko hrane i onih koji jedu, i izvođena je u Vašingtonu, Njujorku, Berlinu, Helsinkiju i Beogradu. Karmen Vong je nedavno dobila umetničku stipendiju vašingtonske Komisije za umetnost i društvo i bila finalista programa Istaknuti mladi umetnici (Outstanding Emerging Artist). U prvi kontakt sa interdisciplinarnim performansom došla je pre mnogo godina u Berlinu.

Support