one1

#StationONE

Rezidencijalni program za ples i druge pionire

Počev od 2015. godine Stanica razvija svoj novi rezidencijalni program #StationOne namenjen umetnicima, istraživačima, teoretičarima i producentima koji se bave savremenim plesom i svim srodnim umetničkim, teorijskim i aktivističkim praksama.

#StationOne je platforma koja se gradila prethodnih godina kroz različite aktivnosti i programe Stanice i saradnje sa brojnim partnerskim organizacijama i mrežama. Njenim ozvaničenjem želimo da kapitalizujemo dosadašnji rad i rezultate na predstavljanju savremenog plesa u Srbiji i na Balkanu i otvorimo mogućnost za još šire i intenzivnije korišćenje tako stvorenih resursa.

Smatramo da je od izuzetnog značaja kontinuirani boravak gostujućih umetnika i mislilaca iz raznih oblasti u Beogradu i Srbiji jer se tako otvaraju i šire prostori za kritičko promišljanje naše sopstvene sredine, uslova rada, tokova ideja i ljudi. Interakcija koju će StationOne zagovarati i podsticati – ona između domaćih i gostujućih autora, između plesa i teorije, vizuelnih umetnosti, arhitekture, filma, muzike, literature, novih medija i slično,  između institucija i nezavisnih aktera – treba da bude podsticaj za sistematičniji, intenzivniji i vidljiviji rad domaće plesne scene.

#StationOne je sredstvo koje omogućava da umetnici iz Srbije i sa Balkana, kroz programe razmene rezidencija, odlaze na rezidencijalne programe u druge gradove širom sveta.

#StationOne odvija se u Magacinu u Kraljevica Marka, jedinom slobodnom prostoru za savremeni ples u Beogradu.

one1
one

#StationOne počeo je razmenom koju je Stanica ustanovila sa Akademie Schloss Solitude iz Štutgarta, jednim od najvećih i najznačajnijih rezidencijalnih centara u Evropi. Svake godine jedan ili više umetnika i kulturnih radnika imaće mogućnost da boravi od mesec do tri meseca u Solitudu. Tokom prve godine razmene, tamo su boravile članice platorme Teorija koja Hoda, Ana Vujanović, Marta Popivoda i Bojana Cvejić. U Beogradu su bili koreograf Nestor Garcia Diaz i dramaturškinja i teoretičarka Ivana Ivković.

Osim njih, do sada su u #StationOne bili sledeći umetnici:

Zeina Hanna iz Libana/Nemačke (oktobar 2015) je došla u Beograd kroz razmenu sa Uferstudios iz Berlina, u okviru projekta Life Long Burning.

Kristijan Bakalov iz Bugarske/Belgije (februar 2016) je radio kod nas zahvaljujući razmeni sa workspacebrussels iz Brisela, kroz program Life Long Burning.

Romuald Krezel, koreograf iz Belina poznat po radu na hibridnim formama, bio je naš gost u oktobru 2022, kroz saradnju sa Akademie Schloss Solitude iz Štutgarta.

Fanti Baum, umetnica iz Nemačke, u periodu od septembra do novembra 2023. boravi u našem rezidencijalnom programu u Magacinu kroz saradnju sa Akademie Schloss Solitude iz Štutgarta.

PROČITAJTE: