generatorNEW

Generator

U okviru projekta Generator realizovana je ,,Vežbanka za pokret i ples” i priručnik ,,Kako upoznati decu s pozorištem i pozorište s decom?” Obe publikacije su namenjene vaspitačima, učiteljima, roditeljima i svim onima koji žele da deci približe pozorište i ples.

Vežbanku besplatno možete preuzeti ovde, a priručnik ovde.

Generator je dugoročni kolaborativni projekat koji teži razvoju izvođačkih umetnosti za decu na teritoriji Balkana.
Projekat okuplja umetnike, pedagoge, predstavnike institucija i eksperte angažovane na polju izvođačkih umetnosti i edukacije sa balkanskog i nordijskog prostora. Kroz istraživanja, laboratorije, radionice i javne diskusije svi ovi profesionalci se uključuju u procese razvoja plesnog pozorišta za decu i zajednički podižu standarde i kvalitet ove umetnosti namenjene deci. Glavni cilj je da se ojačaju obrazovni i kulturni sektor znanjem i praksama rada za i sa decom, te da se uspostavi i razvije održiva veza između ova dva sektora. To će se postići kroz mobilizaciju postojećih aktera i inicijativa i kroz zajednički fokus: mreža stručnjaka, pristupačne alatke za rad sa decom, lako dostupna informaciona platforma…

U fokusu projekta su deca, njihov položaj u društvu i pitanja od značaja za njihovo napredovanje i budućnost. Stoga će se Generator fokusirati na potencijale koje izvođačke umetnosti i njene srodne prakse imaju, na njihovu sposobnost da komuniciraju sa decom, uvedu i ponovo otvore sisteme valorizacije, kao i da adresiraju relevantna i osetljiva pitanja iz različitih perspektiva. Sve ovo bi trebalo da se realizuje kao skup alata koji se razvijaju i zatim nude pozorištima, plesnim centrima, vrtićima, osnovnim i specijalnim školama, roditeljima i porodicama. Baš kao platforma Nomad Dance Academy (nomaddanceacademy.org), Generator mora da udruži snage svih regionalnih igrača i učini novu platformu vidljivijom, efikasnijom i društveno relevantnom.

Partneri u projektu su Stanica Servis za savremeni ples iz Beograda, Tala Dance Center iz Zagreba, Nomad Dance Academy Makedonija i Centra za edukaciju mladih, Travnik. Svaka organizacija ima sopstvenu lokalnu mrežu umetnosti, obrazovanja i drugih organizacija iz javnog i civilnog sektora. Glavne aktivnosti u periodu 2014-2015 su istraživanje i mapiranje politika, praksa, eksperata, inicijativa i mogućnosti za sistemski razvoj plesnog teatra za decu , postavljeni laboratorija za ples i pozorišnih umetnika da rade za i sa decom (Međunarodni transferi znanja i iskustva), set laboratorija sa umetnicima i edukatorima (interdisciplinarni transfer znanja) i proizvodnja regionalne veb stranice (sa kulturnim portalom SEE.CULT seecult.org), priručnik za edukatore, kulturne animatore i roditelje (kako da decu vode u pozorište i šta uraditi nakon predstave), kao i umetničke produkcije za decu i sa decom.

generator logo memo

generatorplatform.blogspot.com

Projekat je podržan od strane Balkans Arts and Culture Fund – BAC, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

PROČITAJTE: