gazingNEW

Gazing and Dancing

Naš cilj je razvijanje evropskog projekta oko koncepta pogleda, u pristupu koji simultano primenjuje teoretsko istraživanje i koreografsku perspektivu. Projekat će spojiti umetnike, istraživače i strukture iz više zemalja kako bi se omogućila i pospešila razmena njihovih veština i praksi. Projekat cilja da postane perspektivan faktor razmene, konfrontacije i eksperimenata – svojevrsna laboratorija u kojoj više prizmi dolazi do izražaja.

Partneri:

Mille Plateaux / milleplateauxassocies.com/1-observer-le-regard
Studentski centar Zagreb / sczg.unizg.hr
Pal Frenak Tarsulat / hu.frenak.hu

PROČITAJTE: