jardinNEW

Jardin d’Europe

Jardin d’Europe je evropski projekat koji je trajao od 2008. do 2013. godine i bio je posvećen uspostavljanju održive evropske infrastrukture za profesionalni razvoj mladih umetnika, menadžera i teoretičara u oblasti savremenog plesa. To je bio prvi veliki evropski projekat u kojem je Stanica ucestvovala i kroz koji je znatno razvila svoje i kapacitete lokalne plesne scene.

Glavni cilj je bila podrška individualnim umetničkim projektima koji treba da budu pokretačka snaga na nastajućem evropskom tržištu savremenog plesa.

Jardin d’Europe je organizovan kao mreža organizacija koje se bave savremenim plesom, sa posebnim naglaskom na zemljama Istočne i Centralne Evrope. Aktivnosti su planirane za period od 5 godina, ali se svake godine obavlja evaluacija koja usmerava realizaciju projekta u skladu sa aktulenim potrebama. Svi elementi projekta su veoma razrađeni u skladu sa dužinom trajanja projekta (5 godina) i brojem partnerskih organizacija, ali su svi oni medjusobno povezani tako da obezbede podršku profesionalizaciji celokupne oblasti savremenog plesa na evropskom nivou.

Glavne aktivnosti:

Prix Jardin d’Europe – nagrada za najboljeg mladog evropskog koreografa.

Critical Endeavor – trening za mlade novinare i kritičare koji prate savremeni ples.

ttt (teaching the teachers)program usavršavanja plesnih pedagoga kroz uključivanje oblasti srodnih savremenim plesnim izrazima (dramaturgija, video, scenografija, dizajn svetla, fotografija itd.).

NOMAD je balkanska mreža koja realizuje jedinstveni program za edukaciju u oblasti savremenog plesa, podstiče razvoj savremenih plesnih scena na Balkanu i njihovo povezivanje kroz razmenu i saradnju.

SuSy (Support System) je namenjen obezbedjivanju efikasne menadžmentske podrške za produkciju, prezentaciju i promociju savremenog plesa.

Stipendije su nastavak programa stipendiranja mladih umetnika od strane DanceWEBa na radionicama u okviru ImPuls Tanz fetivala u Beču.

Rezidencijalni program SCHNEE (Scholarship Network Europe) omogućava tronedeljni boravak odabranim umetnicima u različitim evropskim centrima, trupama i projektima.

jardindeurope.eu

PROČITAJTE: