Lionhearted Logo

Lionhearted

Lionhearted je platforma koja će podržati i osnažiti mlade evropske umetnike u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti kroz stvaranje zajedničke platforme umetničkih organizacija. Iz Bunkera, Ljubljana, izabrano je 20 umetničkih organizacija iz Evrope – sa naročitom pažnjom ka periferiji Evrope – koje imaju iskustva u podržavanju mladih umetnika i omogućavanju umetničke saradnje.

Sve organizacije-članice će ugostiti i slati mlade umetnice i umetnike, a uz pomoć platforme će ne samo moći da prelaze nacionalne granice, već i da dobiju podršku u vidu pokrivanja troškova, promocije i pozicioniranja u okviru “šire slike”.

LionHeartEd

PROČITAJTE: