Fanti Baum Portrait

#StationOne: Fanti Baum

U periodu od septembra do novembra u našem rezidencijalnom programu #StationOne u Magacinu boravi umetnica iz Nemačke, Fanti Baum.

Ova rezidencija je deo razmene između Stanice i Akademije Schloss Solitude u Štutgartu, koja traje od 2015. godine.

Dok je Fanti u Beogradu, u Schloss Solitudu boravi Danka Sekulović, beogradska umetnica koja je najaktivnija u oblasti savremenog cirkusa.

Fanti Baum je umetnica u polju performansa i teoretičarka koja radi na mestima preseka pozorišta, vizuelnih umetnosti, arhitekture i javnog prostora. Izvodi instalacije, performanse, plesne radove, site specific arhitekturu i kolektivne procese kroz različite saradnje, poput one sa plesačem i koreografom Frédéricom De Carlo, arhitektom Sebastianom Klawiterom i mnogim drugima.  

Tokom 2020/2021 godine bila je na rezidencijalnom programu Akademije Schloss Solitude. Bila je rezident umetnica u DFG Centru za napredne studije Imaginaria of Force i dobitnica je umetničke nagrade grada Dortmunda. Zajedno sa Klawiterom 2022. godine dobila je nagradu za umetnički projekat u javnom prostoru grada Minhena. 2018. i 2020. godine bila je umetnička direktorka Favoriten Festivala zajedno sa Oliviom Ebert.

Predaje teoriju i praksu performansa na različitim umetničkim školama i univerzitetima. Članica je platforme Independent Dance and Performance Frankfurt [id-frankfurt.com/en/id-frankfurt].

PROČITAJTE: