|

#StationONE

StationOne

Rezidencijalni program za ples i druge pionire

Počev od 2015. godine Stanica razvija svoj novi rezidencijalni program StationOne namenjen umetnicima, istraživačima, teoretičarima i producentima koji se bave savremenim plesom i svim srodnim umetničkim, teorijskim i aktivističkim praksama.

StationOne je platforma koja se gradila prethodnih godina kroz različite aktivnosti i programe Stanice i saradnje sa brojnim partnerskim organizacijama i mrežama. Njenim ozvaničenjem želimo da kapitalizujemo dosadašnji rad i rezultate na predstavljanju savremenog plesa u Srbiji i na Balkanu i otvorimo mogućnost za još šire i intenzivnije korišćenje tako stvorenih resursa.

Smatramo da je od izuzetnog značaja kontinuirani boravak gostujućih umetnika i mislilaca iz raznih oblasti u Beogradu i Srbiji jer se tako otvaraju i šire prostori za kritičko promišljanje naše sopstvene sredine, uslova rada, tokova ideja i ljudi. Interakcija koju će StationOne zagovarati i podsticati – ona između domaćih i gostujućih autora, između plesa i teorije, vizuelnih umetnosti, arhitekture, filma, muzike, literature, novih medija i slično,  između institucija i nezavisnih aktera – treba da bude podsticaj za sistematičniji, intenzivniji i vidljiviji rad domaće plesne scene.

StationOne je sredstvo koje omogućava da umetnici iz Srbije i sa Balkana, kroz programe razmene rezidencija, odlaze na rezidencijalne programe u druge gradove širom sveta.

StationOne odvija se u Magacinu u Kraljevica Marka, jedinom slobodnom prostoru za savremeni ples u Beogradu.

StationOne počeo je razmenom koju je Stanica ustanovila sa Akademie Schloss Solitude iz Štutgarta, jednim od najvećih i najznačajnijih rezidencijalnih centara u Evropi. Svake godine jedan ili više umetnika i kulturnih radnika imaće mogućnost da boravi od mesec do tri meseca u Solitudu. Tokom prve godine razmene, tamo su boravile članice platorme Teorija koja Hoda, Ana Vujanović, Marta Popivoda i Bojana Cvejić. U Beogradu su bili koreograf Nestor Garcia Diaz i dramaturškinja i teoretičarka Ivana Ivković.

Osim njih, do sada su u StationOne bili sledeći umetnici:

Zeina Hanna iz Libana/Nemačke (oktobar 2015) je došla u Beograd kroz razmenu sa Uferstudios iz Berlina, a u okviru projekta Life Long Burning

Kristijan Bakalov iz Bugarske/Belgije (februar 2016) je radio kod nas zahvaljujući razmeni sa workspacebrussels iz Brisela, kroz program Life Long Burning.

PROČITAJTE: