KOLO, fotografija: Luka Knežević Strika / Foto tim KC Magacin

PUZZLE #6 / 2022

Stanica Servis za savremeni ples objavljuje poziv za obrazovni program Puzzle #6 namenjen profesionalnom razvoju u polju savremenih izvođačkih umetnosti.

Puzzle #6 je novi ciklus u okviru platforme Puzzle, čiji je cilj sistematična razmena znanja i iskustava između generacije afirmisanih koreografa i teoretičara i mlađih umetnika kako bi se novim akterima približilo polje savremenog plesa, a već aktivnim koreografima i plesačima ojačala umetnička i profesionalna praksa.

Polaznici i polaznice će moći da se upoznaju sa širokim spektrom znanja i veština – od plesnih i koreografskih praksi do koncipiranja i pisanja projekata i budžeta i istorije savremenog plesa.

Program počinje 2. aprila i traje do kraja novembra 2022. godine. Održava se u KC Magacin, Kraljevića Marka 4, sa završnom prezentacijom 27. 11. 2022.

Čitav program je besplatan.

Učesnici su pozvani da tokom trajanja programa razvijaju svoje autorske projekte kroz saradnje, samoorganizaciju i međusobnu podršku, a uz stručnu pomoć Stanice i Puzzle tima. Ti radovi biće i produkcijski podržani i prikazani na javnoj prezentaciji 27. novembra 2022. godine.

Ovakvim doprinosom plesnom obrazovanju Stanica želi da ohrabri umetnike da aktivnije učestvuju na savremenoj plesnoj sceni, prikazuju autorske i izvođačke radove, iskoriste mogućnosti za uspostavljanje novih umetničkih saradnji, dobiju relevantno obrazovno-umetničko iskustvo i steknu proširena znanja o kontekstu savremenog plesa i savremene umetnosti uopšte.

Svi zainteresovani treba da pošalju:

kratku biografiju
motivaciono pismo sa idejama i temama kojima bi tokom programa želeli da se bave i razviju ih u plesnu predstavu (dužine do jedne A4 strane); pored teksta, moguće je koristiti različite medije za predstavljanje ideje (kolaž, fotografije, crtež…)
kontakt telefon i email adresu

→ Aplikaciju treba poslati na adresu stanica.info@gmail.com

Rok prijave je 15. mart 2022.

Polaznici će biti kontaktirani do 18. marta. Broj učesnika je, zbog tehn1ičkih i organizacionih uslova rada, ograničen. Učešće u programu podrazumeva pohađanje svih radionica uz minimalno odsustvo koje se mora najaviti unapred.

Dance On, Pass On, Dream On

PROGRAM

pic willy maria

Willy Prager

Radionica: Reformulation as a tool for creating a work

2 – 5. april od 11 do 14:00.

Willy Prager je plesni i pozorišni umetnik, istraživač i producent. Magistrirao je „Solo, dance, authorship“ na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Takođe je diplomirao na eksperimentalnom programu Teatar-Studio 4KSC i na programu Sintetičke scenske umetnosti Univerziteta u Plovdivu. Njegov rad je predstavljen na festivalima u Bugarskoj, Srbiji, Nemačkoj, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Češkoj, Austriji, Makedoniji, Bosni, Francuskoj, Egiptu. Willy Prager je suosnivač balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy, Brain Store Project Foundation, Međunarodnog festivala za savremeni ples i performans Antistatic, Bugarske plesne platforme i „Magazina za ples“ – godišnjeg izdanja za balet, savremeni ples, performans i plesnu kulturu.

ana dubljevic

Ana Dubljević

Radionica: O dramaturškom mišljenju u praksi plesa i performansa

17– 22. april od 11 do 14:00.

Ana Dubljević (1980, Srbija) je umetnica iz Beograda koja radi u poljima plesa, koreografije i performansa. U svojim skorijim radovima „Koreoerotikon“, „ Samo moje“, „Still to come, a feminist pornscape“, „Tender Fights 2020“, „Cement Beograd“, Ana se bavi pitanjima umetničke saradnje i istraživanjima različitih načina stvaranja u nehijerarhijskim strukturama. Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih strukovnih studija u Beogradu, i magistrirala koreografiju i izvođenje na Institutu za studije primenjenog pozorišta u Giesenu, Nemačka, sa statusom gostujućeg studenta na master programu Dramaturgija izvedbe na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Nastupala je kao izvođačica u radovima, između ostalih, Marsela Evelina (Marcelo Evelin) i Dalije Aćin Telander, bila je stipendistkinja plesnih obrazovnih programa poput DanceWeb, Nomad Dance Academy i Movement Research u Njujorku. Bila je na umetničkim rezidencijama u raznim evropskim umetničkim centrima, kao što su Akademija Schloss Solitude, Kunstlerhaus Mousonturm u Frankfurtu, Buda u Kortrijku itd. Njen rad podržava Stanica Servis za savremeni ples, a kroz nju i evropske plesne mreže poput APAP, Life Long Burnign i Departures and Arrivals. Svoje je radove prikazala je na festivalima na Balkanu i širom Evrope.

Jovana Rakic

Jovana Rakić

ZOOM predavanje: Koreografija imaginacije

7. maj u 19:00.

Jovana Rakić (1981) završila je master studije na Akademiji za muziku i ples (Keln, Nemačka), odsek Diseminacija plesa u savremenom kontekstu. Prethodno je diplomirala na odseku za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2008. do danas sarađuje sa društveno marginalizovanim umetnicima, grupama i pojedincima u Srbiji. Od 2014. posvetila se radu na projektima čiji je fokus stvaralaštvo za decu i rad sa decom u kontekstu izvođačkih umetnosti i savremenog plesa, radeći kao voditelj laboratorija, saradnik u vođenju radionica, član kreativnog tima projekta (projekat ,,Generator” u produkciji Stanice Servisa za savremeni ples) i kao autor programa u edukaciji dece predškolskog uzrasta iz oblasti umetnosti (projekat „Kaleidoskop“ – Centra za interaktivnu pedagogiju i „Obuka za kreativni ples i pokret“ Stanice Servisa za savremeni ples). Autorka je i koautorka brojnih plesnih predstava među kojima su: dečije predstave „Tu sam ispod polovine kapi“, 2020, „Muzej plesa“ 2018, plesne predstave „Godina bez leta“ 2019, „Igranka“ 2017,  „Temporaris“ 2013, „Concerto for three bodies“ 2011, a njena plesna predstava „Scrape“ iz 2017. uvrštena je u radove prikazane na Praškom kvadrijenalu 2019. Jovana blisko sarađuje sa umetnicima nezavisne scene u Beogradu i Novom Sadu i članica je organizacija Grupa „Hajde da…“ i Stanica Servis za savremeni ples u Beogradu, kao i neformalne ženske umetničke grupe i festivala „Pokretnica“ u Novom Sadu. Deo je tima koji je 2009. godine pokrenuo festival društveno angažovanog teatra „Van okvira“.

Svedočanstvo jedne polaznice programa Puzzle

26 10 kolo radovic foto luka knezevic strika 4203

„Zvučaću kao baba sa reklame za kosmodisk („da nije njega ovo slatko sada ne bi bilo na mom stolu“), ali zaista mi je Puzzle edukacija mnogo značila i promenila život. Otvorila mi je neke nove poglede na savremeni ples, performans i uopšte na nove prakse u umetnosti danas, povezala sa sjajnim ljudima.
Super mi je što smo imali toliko različitih mentora, koji su, svako na svoj način, specifični i osobeni. Tako dobijamo širu sliku o svemu ovome, mnogo različitih iskustava koje kasnije možemo primeniti u nekim svojim stvarima koje radimo kao i na svim drugim poljima umetnosti.
Kvalitetan obrazovni program, iako je u pitanju neformalno obrazovanje, nudi stvarno puno prilika i kartu za ulaz u novo polje svima koje to ozbiljno zanima. Besplatan je program, što je danas retkost.”

Jovana Stojić, polaznica programa Puzzle, jedna od osnivačica grupe NEUT

bojana cvejicupscaled 2

Bojana Cvejić

Politike tela, problemi pokreta i načini proizvodnje u savremenom plesu u Evropi

31. maj – 4. jun.

Prof. dr Bojana Cvejić doktorirala je filozofiju u Centru za istraživanja u modernoj evropskoj filozofiji (Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University). Diplomirala je i magistrirala muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Suosnivačica je TkH izdavačkog kolektiva. Predavala je na brojnim plesnim i performans programima u Evropi (Belgija, Holandija, Norveška, itd). Redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Autorka, dramaturškinja ili izvođačica u brojnim plesnim i teatarskim izvođenjima od 1996. godine: sa J. Ritsema (Verwantschappen; TODAYulysses; Pipelines, a construction; knowH2Ow; Cocos, Breeding, Brains and Beauty), X. Le Roy (Mouvements für Lachenmann, The Rite of Spring, More Mouvements für Lachenmann), E. Salamon (And Then; Tales of the Bodiless), M. Ingvartsen (It’s In The Air; The Artificial Nature Project, 69 Positions), C. De Smedt (Untitled [Four Choreographic Portraits]). Režirala je pet operskih predstava, a najpoznatije izvođenje je “Don Giovanni” (BITEF, Beograd, 2008). Najnoviji rad je video rad “…in a non-wimpy way…” i “Yvonne Rainer’s WAR” (u saradnji sa Lennart Laberenz) za izložbu Danse Guerre u CCN Rennes i Spatial Confessions u Tate Modern (London, 2014).

Aleksandra Janeva Imfeld

Aleksandra Janeva

Radionica: THE DOTS – A movement research practice

8 – 16. jun

Aleksandra Janeva Imfeld rođena je u Makedoniji. Diplomirala je na Školi za savremeni ples „Ana Maletić“ u Zagrebu i studirala ples u Brižu i Liježu u Belgiji. Godine 1998. bila je DanceWEB stipendista u Beču, a u Njujorku je bila stipendista u The Jennifer Muller Company. 2012. završila je postdiplomski program a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) u Briselu u kojem je razvila metod rada „konektor“ za kolektivno autorstvo i koristi ga u svim svojim radovima. Aleksandra je bila bliska saradnica BADco iz Zagreba. Radila je sa Ismaelom Ivom, The Sistem Castafiore, Briceom Leroukom, Davidom Hernandezom i mnogim drugima. Jedan je od suosnivača Nomad Dance Academije i Nomad Dance Academije – Hrvatska. Gostujući je profesor na SNDO – Amsterdam i Plesnoj akademiji ISAC u Briselu i u Zagrebu.

marijana scaled

Marijana Cvetković

Radionica: Toolkit za preživljavanje umetnika: projekti, uslovi rada, saradnje

16-17. septembar

Diplomirana istoričarka umetnosti. Magistrirala menadžment u kulturi i kulturnu politiku na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lion 2.  Ko-osnivačica nekolicine platformi i organizacija (Stanica Servis za savremeni ples, Nomad Dance Academy, Nezavisna kulturna scena Srbije, KC Magacin, druga scena), kao i niz inicijativa međunarodne saradnje i razmene. Radeći na Univerzitetu umetnosti, učestvovala je u osnivanju UNESCO katedre za menadžment u kulturi, na kojoj je gost predavač od 2009. godine. Objavila je desetine eseja i članaka i uredila 7 knjiga. Drži radionice i predavanja o kulturnoj politici, menadžmentu u oblasti savremenog plesa, regionalnoj kulturnoj saradnji, muzejskom menadžmentu i nezavisnoj kulturnoj sceni širom Evrope.

Aktivna na nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije i Balkana i u velikom broju međunarodnih razvojnih projekata čiji je cilj unapređenje uslova rada umetnika i kulturnih radnika, razvoj savremene plesne scene u Srbiji i novih modela formalnog i neformalnog obrazovanja u kulturi. Dobitnica nagrade „Jelena Šantić“ za aktivizam u polju kulture.

Bojana Mladenovic1 2

Bojana Mladenović

Koreografska radionica – uticaj, značaj i potreba za pogledom spolja

17-21. oktobar

Bojana Mladenović je umetnička direktorka SNDO (School for New Dance Development) u Amsterdamu. Od 2010. do 2014. Bojana je bila umetnička direktorka Teatra Het Veem, gde je podržavala radove nove generacije stvaralaca u oblasti koreografije, performansa i drugih vrsta eksperimentalnih izvođačkih umetnosti. Rođena je u Beogradu, gde je do odlaska u Amsterdam živela i radila kao koreografkinja i performerka. Jedna je od osnivačica Stanice Servisa za savremeni ples, Nomad Dance Akademije i druge scene. Bojana je dvostruki laureat Festivala koreografskih minijatura u Beogradu, a njene koreografije izvođene su u Narodnom pozorištu, KPGT-u, Bitef teatru i Malom pozorištu „Duško Radović“.

PROČITAJTE: