26 10 kolo radovic foto luka knezevic strika 4120

Treći dan Kondenza u znaku kola kao zajedništva

Trećeg dana festivala premijerno smo prikazali plesnu predstavu Kolo mladih autora, članova grupe Neut, Simonide Žarković, Đorđa Živadinovića Grgura, Jane Milenković, Isidore Popović i Jovane Stojić, na sceni Malog pozorišta Duško Radović.

U ovoj predstavi, Neut se bavio kolom kao manifestacijom zajedništva i društvenim plesom, kao i njegovim fizičkim ispoljavanjem kroz praksu savremenog plesa. Rad je ko-autorsko delo koje je propitivalo različite fenomene zajedničkog i kolektivnog umetničkog rada koji su testirani i promišljani kroz spektar situacija u kojima je grupu bila podstaknuta da dublje i više kritički promišlja o kolu kao kulturnom okviru koji tako lako okuplja, povezuje i spaja.

Nakon što je kolo sa pozornice prešlo u foaje pozorišta, pridružila se i mnogobrojna publika. Veliko kolo postalo je simbol zajedništva, a foaje se pretvorio u plesnu scenu koja je vrvela od radosti.
Razgovor sa autorima vodio je Miloš Janjić tako da je publika mogla da čuje više detalja o umetničkom istraživačkom procesu i izazovima zadatka kao što je kolektivna i horizontalna organizacija.

PROČITAJTE: