Podržavamo razvoj savremene plesne scene u Srbiji kroz obrazovanje, produkciju i promociju umetnika, plesača i koreografa.

Borimo se za i zagovaramo balkansku kulturnu saradnju, a svoj rad kroz Nomad Dance Academy mrežu predstavljamo kao uspešan primer regionalnih saradničkih platformi.

Radimo na poboljšanju uslova za nezavisne umetnike kroz svoje aktivističke, zagovaračke i solidarne akcije, podižući vidljivost svog rada i saradjujući sa akademskom zajednicom u polju kulturne politike.

Promovišemo savremeni ples iz Srbije i Balkana na medjunarodnoj sceni kroz svoje saradničke mreže i medjunarodne projekte poput Jardin d’Europe, apap – advanced performing arts project, Identity Move!, Life Long Burning i druge.

Savremeni ples našao se na kulturnoj mapi Srbije i zahvaljujući našem godišnjem festivalu Kondenz i drugim oblicima predstavljanja umetničkih radova u Beogradu i Srbiji.

Produciramo nove radove i ohrabrujemo eksperiment, transdisciplinarni rad i istraživanja.