Ana Vuković
Stanica Staff

Ana Vuković

Ana Vuković rođena je u Beogradu 1994. Diplomirala je na katedri za menadžment i produkciju pozorišta radije i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti 2018. godine, nakon čega je upisala master studije na smeru Teorije dramskih umetnosti i medija. Članica je redakcije portala Mašina, kao i ženskog kolektiva i organizacije Brina. Umetnička saradnica je na dvogodišnjem…

Puzzle
Projekti

Puzzle

Puzzle je projekat posvećen profesionalnom razvoju mladih plesača/ica i koreografa/kinja kroz stvaranje platforme za sistematičnu razmenu znanja i iskustava u plesu. Kroz upoznavanje sa praksama afirmisanih domaćih i međunarodnih koreografa, polaznici programa dolaze u dodir sa širokim spektrom relevantnih praksi neophodnih za profesionalni razvoj – od plesa i koreografije, koncipiranja i pisanja projekata, do samog…

#StationONE
#StationONE | Projekti

#StationONE

StationOne Rezidencijalni program za ples i druge pionire Počev od 2015. godine Stanica razvija svoj novi rezidencijalni program StationOne namenjen umetnicima, istraživačima, teoretičarima i producentima koji se bave savremenim plesom i svim srodnim umetničkim, teorijskim i aktivističkim praksama. StationOne je platforma koja se gradila prethodnih godina kroz različite aktivnosti i programe Stanice i saradnje sa brojnim partnerskim…

Mirjana Dragosavljević
Stanica Staff

Mirjana Dragosavljević

Mirjana Dragosavljević Mirjana Dragosavljević je kustoskinja i teoretičarka umetnosti; diplomirala na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Кustoskinja je izložbe Umetnost je važna. Ali nije dovoljna, Centar za savremenu umetnost, Celje, Slovenija. Učestvovala je na brojnim grupnim izložbama, konferencijama, simpozijumima i programima u oblasti savremene umetničke produkcije u regionu i inostranstvu. Objavljuje…

Lionhearted
Projekti

Lionhearted

Platforma LIONHEARTED Lionhearted će podržati i osnažiti mlade evropske umetnike u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti kroz stvaranje platforme od 20 umetničkih organizacija. Bunker, Ljubljana, u saradnji sa 20 umetničkih organizacija iz Evrope – sa osobitom pažnjom ka periferiji Evrope – koje imaju iskustva u podržavanju mladih umetnika i facilitiranju umetničke saradnje.

Departures and Arrivals
Projekti

Departures and Arrivals

[DNA] Departures and Arrivals je međunarodni projekat podržan od strane programa Kreativna Evropa u kome Stanica učestvuje kao jedan od 13 partnera iz 11 zemalja. Projekat je inicirala čuvena plesna škola iz Brisela P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios), osnovana 1995. godine udruženim snagama plesne kompanije Rosas i belgijske državne opere De Munt…

Igor Koruga
Stanica Members

Igor Koruga

Igor Koruga radi kao samostalan umetnik u oblasti izvođačkih umetnosti (savremeni ples i koreografija). Diplomirao je na master studijama iz etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i na odseku Solo/Dance/Authorship na Univerzitetu umetnosti i Edukativnom Plesnom Centru (HZT) u Berlinu. Igor je član STANICE od 2006.godine. Učestvovao je do sada u više…

Dušan Murić
Stanica Members

Dušan Murić

Rođen 1971., u Ćupriji. Bavi se performativnim delatnostima od 1995. Uglavnom savremenim plesom u koreografijama Bojane Mladenović, Isidore Stanisić, Nele Antonović i Anđelije Todorović. Takodje nastupao i bio zadužen za scenski pokret u više savremenih dramskih predstava Petra Pejakovića, Anje Suše, Ivane Koraksić, kao i u predstavama drugih autora Sa Bojanom Mladenović, koautor međunarodnog projekta…

Nomad Dance Academy
Projekti

Nomad Dance Academy

STANICA je jedan od inicijatora Nomad Dance Academy zajedno sa partnerima iz Ljubljane, Zagreba, Skoplja, Sofije – nomaddanceacademy.org Nomad Dance Academy (NDA) je inicijativa pokrenuta 2005. godine kao pokušaj umetnika i kulturnih radnika u oblasti savremenih izvodjačkih umetnosti sa Balkana da ustanove prostor za trajnu razmenu i saradnju u postkonfliktnim, traumatizovanim i dezorijentisanim društvima na…

End of content

End of content